Архів

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

 

369212,3

74,3

668893,5

25,7

299681,2

по великих підприємствах

 

175176,2

76,9

277607,7

23,1

102431,5

по середніх підприємствах

 

147165,3

78,2

251823,4

21,8

104658,1

по малих підприємствах

 

46870,8

74,1

139462,4

25,9

92591,6

у тому числі по мікропідприємствах

 

-1159,7

73,2

51942,9

26,8

53102,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

71478,5

86,3

94402,3

13,7

22923,8

по великих підприємствах

 

11191,1

100,0

11191,1

по середніх підприємствах

 

38791,6

88,5

45532,0

11,5

6740,4

по малих підприємствах

 

21495,8

86,2

37679,2

13,8

16183,4

у тому числі по мікропідприємствах

 

5016,1

86,1

12600,1

13,9

7584,0

промисловість

B+C+D+E

154138,2

72,8

277850,4

27,2

123712,2

по великих підприємствах

 

131102,8

74,3

184786,9

25,7

53684,1

по середніх підприємствах

 

16249,4

75,4

76995,7

24,6

60746,3

по малих підприємствах

 

6786,0

72,5

16067,8

27,5

9281,8

у тому числі по мікропідприємствах

 

-199,3

70,3

3800,9

29,7

4000,2

будівництво

F

6433,9

72,8

15411,8

27,2

8977,9

по великих підприємствах

 

486,8

83,3

534,7

16,7

47,9

по середніх підприємствах

 

6874,8

84,2

8090,6

15,8

1215,8

по малих підприємствах

 

-927,7

72,4

6786,5

27,6

7714,2

у тому числі по мікропідприємствах

 

-2398,6

70,2

2722,2

29,8

5120,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

86290,5

77,2

116641,6

22,8

30351,1

по великих підприємствах

 

29640,8

81,5

32099,3

18,5

2458,5

по середніх підприємствах

 

39162,9

83,0

48937,6

17,0

9774,7

по малих підприємствах

 

17486,8

77,0

35604,7

23,0

18117,9

у тому числі по мікропідприємствах

 

3686,5

75,9

13878,1

24,1

10191,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-22661,6

74,1

31475,4

25,9

54137,0

по великих підприємствах

 

-29393,2

58,3

12749,1

41,7

42142,3

по середніх підприємствах

 

4180,9

68,2

13467,0

31,8

9286,1

по малих підприємствах

 

2550,7

74,6

5259,3

25,4

2708,6

у тому числі по мікропідприємствах

 

538,8

73,4

1812,1

26,6

1273,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

2886,5

71,4

4393,3

28,6

1506,8

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

-262,5

71,4

580,5

28,6

843,0

у тому числі по мікропідприємствах

 

-141,0

71,2

255,4

28,8

396,4

інформація та телекомунікації

J

18181,0

70,4

23846,7

29,6

5665,7

по великих підприємствах

 

12604,6

71,4

14004,2

28,6

1399,6

по середніх підприємствах

 

3693,0

78,7

5474,0

21,3

1781,0

по малих підприємствах

 

1883,4

70,2

4368,5

29,8

2485,1

у тому числі по мікропідприємствах

 

571,3

69,6

1851,8

30,4

1280,5

фінансова та страхова діяльність

K

24750,0

64,2

33293,0

35,8

8543,0

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

-574,1

62,9

6028,4

37,1

6602,5

у тому числі по мікропідприємствах

 

-2552,0

60,8

1286,0

39,2

3838,0

операції з нерухомим майном

L

16,3

63,6

23108,9

36,4

23092,6

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

-1267,0

63,6

14178,8

36,4

15445,8

у тому числі по мікропідприємствах

 

-1613,0

63,3

7536,1

36,7

9149,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

26147,7

70,0

34778,2

30,0

8630,5

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

2077,5

69,8

6986,3

30,2

4908,8

у тому числі по мікропідприємствах

 

477,1

69,5

3649,8

30,5

3172,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

482,5

70,3

10398,4

29,7

9915,9

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

-2793,7

70,2

4571,6

29,8

7365,3

у тому числі по мікропідприємствах

 

-4638,3

69,4

1991,5

30,6

6629,8

освіта

P

178,6

70,0

363,5

30,0

184,9

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

32,7

77,8

71,5

22,2

38,8

по малих підприємствах

 

145,9

69,8

292,0

30,2

146,1

у тому числі по мікропідприємствах

 

122,0

69,3

175,7

30,7

53,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1249,3

69,4

2204,0

30,6

954,7

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

989,3

70,2

1605,3

29,8

616,0

по малих підприємствах

 

260,0

69,2

598,7

30,8

338,7

у тому числі по мікропідприємствах

 

-58,3

67,3

114,9

32,7

173,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-496,1

63,5

468,6

36,5

964,7

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

-96,9

63,2

254,4

36,8

351,3

у тому числі по мікропідприємствах

 

-35,3

62,8

131,0

37,2

166,3

надання інших видів послуг

S

137,0

71,7

257,4

28,3

120,4

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

30,4

68,4

51,7

31,6

21,3

по малих підприємствах

 

106,6

71,8

205,7

28,2

99,1

у тому числі по мікропідприємствах

 

64,3

71,8

137,3

28,2

73,0

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані уточнено.

3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше