Архів

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість2

B+C+D+E

154138,2

72,8

277850,4

27,2

123712,2

по великих підприємствах

 

131102,8

74,3

184786,9

25,7

53684,1

по середніх підприємствах

 

16249,4

75,4

76995,7

24,6

60746,3

по малих підприємствах

 

6786,0

72,5

16067,8

27,5

9281,8

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-199,3

70,3

3800,9

29,7

4000,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

107118,1

64,0

116566,2

36,0

9448,1

по великих підприємствах

 

85264,0

83,3

90123,2

16,7

4859,2

по середніх підприємствах

 

22463,2

76,1

25198,0

23,9

2734,8

по малих підприємствах

 

-609,1

61,0

1245,0

39,0

1854,1

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-931,7

57,3

186,4

42,7

1118,1

Переробна промисловість

C

51090,6

75,6

131324,1

24,4

80233,5

по великих підприємствах

 

40075,2

77,3

77270,9

22,7

37195,7

по середніх підприємствах

 

4991,6

80,8

42396,3

19,2

37404,7

по малих підприємствах

 

6023,8

74,9

11656,9

25,1

5633,1

 у тому числі по мікропідприємствах

 

945,9

72,5

2998,5

27,5

2052,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

19635,8

70,5

27651,8

29,5

8016,0

по великих підприємствах

 

16231,8

72,6

18481,3

27,4

2249,5

по середніх підприємствах

 

3378,7

74,6

8043,1

25,4

4664,4

по малих підприємствах

 

25,3

69,5

1127,4

30,5

1102,1

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-268,3

66,5

271,8

33,5

540,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

1697,6

73,0

2051,3

27,0

353,7

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

1075,1

80,6

1306,7

19,4

231,6

по малих підприємствах

 

622,5

71,8

744,6

28,2

122,1

 у тому числі по мікропідприємствах

 

42,5

68,8

91,7

31,2

49,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

7659,9

77,0

8767,0

23,0

1107,1

по великих підприємствах

 

3919,6

100,0

3919,6

по середніх підприємствах

 

2856,4

84,3

3584,5

15,7

728,1

по малих підприємствах

 

883,9

76,5

1262,9

23,5

379,0

 у тому числі по мікропідприємствах

 

153,2

74,5

368,0

25,5

214,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2550,2

56,2

3212,7

43,8

662,5

по великих підприємствах

 

2629,0

83,3

3044,4

16,7

415,4

по середніх підприємствах

 

28,1

64,7

158,6

35,3

130,5

по малих підприємствах

 

-106,9

52,8

9,7

47,2

116,6

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-105,6

47,1

3,0

52,9

108,6

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1976,9

74,9

4619,1

25,1

2642,2

по великих підприємствах

 

-600,9

55,6

707,4

44,4

1308,3

по середніх підприємствах

 

1949,0

82,3

3045,9

17,7

1096,9

по малих підприємствах

 

628,8

74,1

865,8

25,9

237,0

 у тому числі по мікропідприємствах

 

166,6

71,2

229,0

28,8

62,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

4554,9

73,2

4655,5

26,8

100,6

по великих підприємствах

 

2820,2

100,0

2820,2

по середніх підприємствах

 

1599,9

87,5

1675,0

12,5

75,1

по малих підприємствах

 

134,8

67,3

160,3

32,7

25,5

 у тому числі по мікропідприємствах

 

12,8

64,7

26,8

35,3

14,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-8894,8

77,0

12106,3

23,0

21001,1

по великих підприємствах

 

1804,5

88,2

2965,3

11,8

1160,8

по середніх підприємствах

 

-11700,0

86,9

7440,0

13,1

19140,0

по малих підприємствах

 

1000,7

75,7

1701,0

24,3

700,3

 у тому числі по мікропідприємствах

 

124,3

72,4

356,3

27,6

232,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

6806,6

77,5

40568,3

22,5

33761,7

по великих підприємствах

 

3137,8

73,1

34140,7

26,9

31002,9

по середніх підприємствах

 

3926,8

82,4

5094,8

17,6

1168,0

по малих підприємствах

 

-258,0

77,0

1332,8

23,0

1590,8

 у тому числі по мікропідприємствах

 

9,1

74,6

354,7

25,4

345,6

машинобудування

26+27+28+29+30

11411,2

77,0

22885,6

23,0

11474,4

по великих підприємствах

 

10001,6

80,0

11026,4

20,0

1024,8

по середніх підприємствах

 

22,0

80,7

9465,8

19,3

9443,8

по малих підприємствах

 

1387,6

76,3

2393,4

23,7

1005,8

 у тому числі по мікропідприємствах

 

255,2

72,5

552,8

27,5

297,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2567,1

77,1

2773,5

22,9

206,4

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

548,4

75,4

634,9

24,6

86,5

 у тому числі по мікропідприємствах

 

91,2

71,3

127,3

28,7

36,1

виробництво електричного устатковання

27

4790,9

77,2

5519,6

22,8

728,7

по великих підприємствах

 

3

3

3

3

3

по середніх підприємствах

 

3

3

3

3

3

по малих підприємствах

 

378,6

76,3

434,9

23,7

56,3

 у тому числі по мікропідприємствах

 

110,5

72,2

131,4

27,8

20,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2022,3

77,9

6466,9

22,1

4444,6

по великих підприємствах

 

1771,9

83,3

2061,3

16,7

289,4

по середніх підприємствах

 

-179,7

80,4

3225,5

19,6

3405,2

по малих підприємствах

 

430,1

77,5

1180,1

22,5

750,0

 у тому числі по мікропідприємствах

 

55,8

73,6

271,6

26,4

215,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

2030,9

72,9

8125,6

27,1

6094,7

по великих підприємствах

 

4368,6

75,0

4588,9

25,0

220,3

по середніх підприємствах

 

-2368,2

76,2

3393,2

23,8

5761,4

по малих підприємствах

 

30,5

71,5

143,5

28,5

113,0

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-2,3

69,5

22,5

30,5

24,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

3692,3

77,1

4806,5

22,9

1114,2

по великих підприємствах

 

131,6

66,7

165,6

33,3

34,0

по середніх підприємствах

 

1855,6

83,4

2581,9

16,6

726,3

по малих підприємствах

 

1705,1

76,7

2059,0

23,3

353,9

 у тому числі по мікропідприємствах

 

556,1

75,4

744,4

24,6

188,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-1729,0

51,3

28904,3

48,7

30633,3

по великих підприємствах

 

6437,1

61,7

17180,4

38,3

10743,3

по середніх підприємствах

 

-9615,5

45,4

8831,4

54,6

18446,9

по малих підприємствах

 

1449,4

52,0

2892,5

48,0

1443,1

 у тому числі по мікропідприємствах

 

-216,0

47,2

500,0

52,8

716,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-2341,5

63,0

1055,8

37,0

3397,3

по великих підприємствах

 

-673,5

33,3

212,4

66,7

885,9

по середніх підприємствах

 

-1589,9

47,0

570,0

53,0

2159,9

по малих підприємствах

 

-78,1

65,0

273,4

35,0

351,5

 у тому числі по мікропідприємствах

 

2,5

68,2

116,0

31,8

113,5

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані уточнено.

3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше