Архів

Доходи та витрати населення України за 2010 рік1

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

млн. грн.

у % до І кварталу 2009р.

млн. грн.

у % до ІІ кварталу 2009р.

млн. грн.

у % до ІІІ кварталу 2009р.

млн. грн.

у % до ІV кварталу 2009р.

млн. грн.

у % до 2009р.

Доходи - всього

229106

118,8

267973

123,5

288714

123,8

315222

125,6

1101015

123,1

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

96768

121,2

113086

126,4

116349

126,9

132950

127,5

459153

125,7

прибуток та змішаний доход

25506

121,3

33874

127,2

56678

124,3

45156

123,7

161214

124,2

доходи від власності (одержані)

12262

160,4

12384

167,0

13206

166,0

19106

164,2

56958

164,4

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

94570

112,1

108629

116,1

102481

116,4

118010

119,7

423690

116,2

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальні допомоги

53645

111,1

61657

120,1

60695

117,3

61779

117,1

237776

116,5

- інші одержані поточні трансферти

8004

110,2

7601

95,4

7701

88,7

9621

106,1

32927

99,8

- соціальні трансферти в натурі

32921

114,2

39371

114,9

34085

123,5

46610

126,6

152987

120,0

Витрати та заощадження - всього

229106

118,8

267973

123,5

288714

123,8

315222

125,6

1101015

123,1

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

182566

114,1

201590

117,2

217097

120,4

236967

120,5

838220

118,2

доходи від власності (сплачені)

7936

76,9

7245

76,2

7540

83,0

7461

83,6

30182

79,8

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

16331

111,3

18695

110,9

19723

118,0

21506

114,3

76255

113,7

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні податки на доходи, майно тощо

10940

110,3

12772

110,8

13584

120,9

15033

118,4

52329

115,3

- внески на соціальне страхування

3108

114,9

3474

118,2

3523

120,6

3683

114,1

13788

116,9

- інші поточні трансферти

2283

111,2

2449

102,4

2616

102,3

2790

96,6

10138

102,5

нагромадження нефінансових активів

-628

х

1502

х

11745

138,3

10435

274,7

23054

219,7

приріст фінансових активів

22901

247,8

38941

203,3

32609

174,7

38853

170,3

133304

190,8

Наявний доход

171918

123,6

202662

129,5

227366

126,4

239645

128,5

841591

127,1

Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

1247,6

123,9

1471,4

129,9

1651,4

126,9

1741,5

129,0

1528,9

127,6

Реальний наявний доход

х

111,1

х

119,6

х

116,5

х

117,4

х

116,2

    1) Попередні дані