Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) у 2013-2018 роках1

(млн.грн)

 

Код за КВЕД

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього2

 

10401324

13752117

7641357

8177408

7733905

9610000

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  

A

156013

171392

210169

270467

341622

407146

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

151833

167283

205575

264859

335303

399526

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

3054

3294

3793

4513

5308

6295

   Рибне господарство

03

1126

815

801

1095

1011

1325

Промисловість

B+C+D+E

1749110

1937821

3842517

3072954

2454483

3271669

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

309757

362722

379055

410018

422959

411806

   Переробна промисловість

C

599980

756277

1656971

1792101

1168230

1257573

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

773134

758886

1736058

796558

781271

1423237

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

E

66239

59936

70433

74277

82023

179053

Будівництво  

F

82646

64352

62090

72810

78704

91715

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

123041

125507

135378

175422

195377

215625

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

6403272

9752902

1418312

1562079

1280369

1729587

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

32622

27276

27985

29772

28786

30964

Інформація та телекомунікації

J

70222

69440

76546

94243

111757

127085

Фінансова та страхова діяльність

K

57048

49718

51238

70977

66275

68695

Операції з нерухомим майном

L

652366

533328

666855

804040

928615

1064119

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

35188

29626

31347

38671

35319

35681

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

380938

333493

407506

1173933

1376683

1487471

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

380

389

581

615

264

307

Освіта

P

3246

3117

3117

3596

3785

4102

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

14001

11124

12912

21245

17359

27717

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

24684

23038

23581

20901

22306

22466

Надання інших видів послуг

S

2020

1822

2110

2775

2652

3201

1 Дані наведено без урахування вартості основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також за 2014-2018 роки – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Інформація щодо вартості земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність) та вартості основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів) включена тільки до загального підсумку без розподілу за видами економічної діяльності.

 

 

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2012 роках

(КВЕД-2005)

(млн. грн.)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20112

20122

Усього1

828822

915477

964814

1026163

1141069

1276201

1568890

2047364

3149627

3903714

6648861

7396952

9148017

Сільське господарство, мисливство,  лісове господарство

97471

93392

86192

77979

75447

76034

75511

78978

95880

103187

113388

118019

137640

Рибальство, рибництво

1941

1885

1904

1409

1248

1139

1209

1216

1267

1397

1055

973

1020

Промисловість

285328

311089

339259

362598

420080

456738

525222

660369

760194

970942

1101199

1116367

1603646

добувна

55746

60130

62543

66974

74878

80012

87562

95006

109677

127723

141164

204255

231128

переробна

166094

174158

181394

191953

224367

245800

295046

366247

438872

614731

705712

644566

677880

виробництво та розподілення  електроенергії, газу та води

63488

76801

95322

103671

120835

130926

142614

199116

211645

228488

254323

267546

694638

Будівництво

15462

16927

17312

18256

20421

24682

29278

40074

52084

66486

63113

65297

75504

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

19641

20337

21568

25644

31906

36673

44018

74924

88771

98956

106254

123393

138139

Діяльність готелів та ресторанів

4934

5484

6367

6893

7636

9252

15217

19625

23450

28008

31023

25786

28988

Діяльність транспорту та зв'язку

113437

130634

141826

151164

167538

184342

306919

453835

1208195

1366919

3816055

4620921

5634650

Фінансова діяльність

6524

6145

7680

9244

12646

15439

23688

34833

48670

51521

54676

5805

39711

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

167621

209095

214536

233956

247005

303927

363918

465591

607876

745943

798044

766183

887738

Державне управління

34238

33389

33161

35235

34572

34901

37193

43572

41261

46954

50971

4518

4657

Освіта

45344

46302

45735

46621

49281

51639

53500

56615

61933

67544

72520

3010

3141

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

21618

24467

25231

28085

34760

38726

41970

47248

61453

69210

62377

12301

13431

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

15225

16328

17117

17396

20856

20911

24323

28550

34467

208097

270216

50067

56780

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.

2 Вартість основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів) не розподіляється за видами економічної діяльності. Не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше