Архів

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2017 рік1

(млн.грн)

 

Код рядка

Початковий баланс

Рахунок капіталу

Рахунки інших змін в активах

Заключний баланс

А

Б

1

2

3

4

Вироблені нефінансові активи 2

AN.1

01=02+04

6 495 916

202 646

790 475

7 489 037

Основні засоби 3

AN.11

02

5 370 758

77 916 4

647 876

6 096 550

з них:

продукти інтелектуальної власності

AN.117

03

49 480

827

3 946

52 599

Запаси матеріальних оборотних коштів

AN.12

04

1 125 158

124 730

142 599

1 392 487

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Без урахування цінностей.

3 Без урахування житлових будівель у зв'язку з відсутністю повної інформації щодо якісного їх складу та ринкової ціни.

4 Чисте нагромадження основного капіталу.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше