Архів

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2017 рік1

(млн.грн)

Активи

 

Пасиви

12774966

Початковий баланс

13665805

97887

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

3786723

AF.2

Готівкові гроші та депозити

1368367

1282374

AF.3

Боргові цінні папери

1685651

1250388

AF.4

Кредити

2859897

1709676

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

2738134

25095

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

23063

45973

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

45978

4576850

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

4944715

 

BF.90

Чиста вартість фінансових активів

-890839

887417

 Фінансовий рахунок

938951

-18704

F.1

Монетарне золото та СПЗ

 

77929

F.2

Готівкові гроші та депозити

78104

194804

F.3

Боргові цінні папери

122773

18272

F.4

Кредити

37489

134941

F.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

188742

2660

F.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

2263

33

F.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

33

477482

F.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

509547

320042

 Рахунки інших змін в активах

53065

10015

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

172428

AF.2

Готівкові гроші та депозити

43846

-10019

AF.3

Боргові цінні папери

-42012

70495

AF.4

Кредити

129647

175601

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

3017

-2

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

-2

12045

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

12054

-110521

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

-93485

13982425

 Заключний баланс

14657821

89198

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

4037080

AF.2

Готівкові гроші та депозити

1490317

1467159

AF.3

Боргові цінні папери

1766412

1339155

AF.4

Кредити

3027033

2020218

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

2929893

27753

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

25324

58051

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

58065

4943811

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

5360777

 

BF.90

Чиста вартість фінансових активів

-675396

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше