Архів: 2019|   

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості
 за січень-вересень 2019 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

155395,9

73,9

221399,3

26,1

66003,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

91998,7

76,9

95935,3

23,1

3936,6

Переробна промисловість

C

60412,5

79,2

100144,8

20,8

39732,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

24239,9

75,2

27319,7

24,8

3079,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

545,5

93,7

551,9

6,3

6,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

4460,8

86,0

4939,0

14,0

478,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-2120,9

64,7

2013,3

35,3

4134,2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

17315,1

93,2

17424,7

6,8

109,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3942,1

100,0

3942,1

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

13198,1

88,0

13774,1

12,0

576,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-17783,0

72,3

10596,3

27,7

28379,3

машинобудування

26+27+28+29+30

15541,5

75,2

18089,8

24,8

2548,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

976,7

87,5

1023,2

12,5

46,5

виробництво електричного устатковання

27

2555,5

76,0

2709,5

24,0

154,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

4976,8

76,7

5457,4

23,3

480,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

7032,5

69,5

8899,7

30,5

1867,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

1073,4

75,0

1493,9

25,0

420,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3427,1

48,2

23964,8

51,8

20537,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-442,4

52,1

1354,4

47,9

1796,8

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
30.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше