Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2010 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
 підприємства

середні
 підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

378810

586

0,2

20983

5,5

357241

94,3

300445

79,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

50666

13

0,0

3440

6,8

47213

93,2

42972

84,8

промисловість

47827

347

0,7

6107

12,8

41373

86,5

30775

64,3

будівництво

38215

10

0,0

1499

3,9

36706

96,1

30533

79,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

110154

154

0,2

4102

3,7

105898

96,1

91104

82,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

13603

33

0,3

1240

9,1

12330

90,6

9385

69,0

тимчасове розміщування й організація харчування

9777

3

0,0

421

4,3

9353

95,7

7440

76,1

інформація та телекомунікації

13189

9

0,1

409

3,1

12771

96,8

10728

81,3

фінансова та страхова діяльність

5703

8

0,2

441

7,7

5254

92,1

4500

78,9

операції з нерухомим майном

27603

1

0,0

734

2,7

26868

97,3

23090

83,7

професійна, наукова та технічна діяльність

32188

4

0,0

938

2,9

31246

97,1

27491

85,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16011

1

0,0

1051

6,6

14959

93,4

11797

73,7

освіта

2454

1

0,0

108

4,4

2345

95,6

1875

76,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4684

294

6,3

4390

93,7

3347

71,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2078

2

0,1

107

5,1

1969

94,8

1719

82,7

надання інших видів послуг

4658

92

2,0

4566

98,0

3689

79,2

1 Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.