Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

375695

659

0,2

20753

5,5

354283

94,3

295815

78,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

41677

16

0,0

3274

7,9

38387

92,1

33081

79,4

промисловість

47479

407

0,9

5998

12,6

41074

86,5

30248

63,7

будівництво

37544

10

0,0

1453

3,9

36081

96,1

29836

79,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

111638

161

0,2

4161

3,7

107316

96,1

92515

82,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

14792

34

0,2

1279

8,7

13479

91,1

10351

70,0

тимчасове розміщування й організація харчування

9880

2

0,0

437

4,4

9441

95,6

7454

75,4

інформація та телекомунікації

14372

10

0,1

429

3,0

13933

96,9

11748

81,7

фінансова та страхова діяльність

5594

8

0,1

453

8,1

5133

91,8

4395

78,6

операції з нерухомим майном

28783

1

0,0

727

2,5

28055

97,5

24201

84,1

професійна, наукова та технічна діяльність

32962

6

0,0

905

2,8

32051

97,2

28431

86,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16774

3

0,0

1067

6,4

15704

93,6

12645

75,4

освіта

2434

95

3,9

2339

96,1

1884

77,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4883

290

5,9

4593

94,1

3485

71,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2214

1

0,1

100

4,5

2113

95,4

1822

82,3

надання інших видів послуг

4669

85

1,8

4584

98,2

3719

79,7

1 Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.