Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

5870,6

1574,3

26,8

2742,5

46,8

1553,8

26,5

623,0

10,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

545,7

32,8

6,0

323,5

59,3

189,4

34,7

70,5

12,9

промисловість

B+C+D+E

2101,4

730,9

34,8

1080,5

51,4

290,0

13,8

78,3

3,7

будівництво

F

268,0

6,8

2,5

109,2

40,7

152,0

56,7

59,5

22,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1017,8

301,5

29,6

355,7

34,9

360,6

35,4

173,6

17,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

760,0

443,3

58,3

224,4

29,5

92,3

12,1

31,4

4,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

97,2

2

2

2

2

43,7

44,9

15,8

16,2

інформація та телекомунікації

J

155,0

29,8

19,2

61,4

39,6

63,8

41,2

29,2

18,8

фінансова та страхова діяльність

K

72,8

2

2

2

2

16,4

22,6

7,6

10,5

операції з нерухомим майном

L

163,0

2

2

2

2

117,8

72,3

66,3

40,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

181,7

2

2

2

2

92,5

50,9

48,9

26,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

214,4

2

2

2

2

75,5

35,2

24,0

11,2

освіта

P

16,7

 −

 −

6,1

36,5

10,6

63,5

3,9

23,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

234,6

 −

 −

206,7

88,1

27,9

11,9

5,4

2,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26,1

2

2

2

2

9,6

36,9

2,9

11,1

надання інших видів послуг

S

16,2

 −

 −

4,5

27,7

11,7

72,3

5,7

34,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше