Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього,

тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

 діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

 діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

 діяльності

Усього

 

6241,9

1608,3

25,8

3050,3

48,9

1583,3

25,3

626,3

10,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

535,0

43,1

8,1

301,4

56,3

190,5

35,6

68,9

12,9

промисловість

B+C+D+E

2037,1

712,5

35,0

1060,5

52,0

264,1

13,0

65,2

3,2

будівництво

F

285,6

9,1

3,2

115,1

40,3

161,4

56,5

61,1

21,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1051,2

335,6

31,9

362,1

34,5

353,5

33,6

165,9

15,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

751,8

430,7

57,3

220,4

29,3

100,7

13,4

34,7

4,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

101,3

2

2

2

2

45,9

45,3

15,7

15,5

інформація та телекомунікації

J

159,4

29,3

18,4

61,5

38,6

68,6

43,0

31,3

19,7

фінансова та страхова діяльність

K

76,3

13,8

18,1

46,1

60,4

16,4

21,5

7,9

10,3

операції з нерухомим майном

L

159,7

2

2

2

2

120,6

75,6

67,4

42,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

196,7

2

2

2

2

102,6

52,2

55,1

28,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

237,9

2

2

2

2

87,6

36,8

30,0

12,6

освіта

P

20,1

6,5

32,5

13,6

67,5

5,5

27,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

584,9

2

2

2

2

34,7

5,9

7,7

1,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26,8

2

2

2

2

10,1

37,5

3,2

11,8

надання інших видів послуг

S

18,1

5,1

28,2

13,0

71,8

6,7

37,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).  

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
20.10.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше