Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2012 році

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

364935

698

0,2

20189

5,5

344048

94,3

286461

78,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

47656

26

0,1

3143

6,6

44487

93,3

39103

82,1

промисловість

43356

410

0,9

5802

13,4

37144

85,7

26373

60,8

будівництво

34077

12

0,0

1389

4,1

32676

95,9

26436

77,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

103798

173

0,2

3950

3,8

99675

96,0

85492

82,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

15472

37

0,2

1301

8,4

14134

91,4

10871

70,3

тимчасове розміщування й організація харчування

9495

2

0,0

451

4,8

9042

95,2

7176

75,6

інформація та телекомунікації

13448

13

0,1

411

3,1

13024

96,8

10765

80,0

фінансова та страхова діяльність

4972

11

0,2

500

10,1

4461

89,7

3735

75,1

операції з нерухомим майном

32121

3

0,0

699

2,2

31419

97,8

27820

86,6

професійна, наукова та технічна діяльність

30973

7

0,0

875

2,8

30091

97,2

26614

85,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16086

1

0,0

1109

6,9

14976

93,1

11889

73,9

освіта

2162

-

-

77

3,6

2085

96,4

1663

76,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4636

-

-

283

6,1

4353

93,9

3194

68,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2027

3

0,1

135

6,7

1889

93,2

1554

76,7

надання інших видів послуг

4656

-

-

64

1,4

4592

98,6

3776

81,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.