Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2013 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

393327

659

0,2

18859

4,8

373809

95,0

318477

81,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

49848

27

0,1

2915

5,8

46906

94,1

41495

83,2

промисловість

49130

382

0,8

5569

11,3

43179

87,9

32582

66,3

будівництво

36185

13

0,0

1214

3,4

34958

96,6

29236

80,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

110414

164

0,2

3675

3,3

106575

96,5

93166

84,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

16810

37

0,2

1291

7,7

15482

92,1

12317

73,3

тимчасове розміщування й організація харчування

10096

1

0,0

430

4,3

9665

95,7

7916

78,4

інформація та телекомунікації

14885

12

0,1

406

2,7

14467

97,2

12304

82,7

фінансова та страхова діяльність

4996

8

0,2

366

7,3

4622

92,5

3888

77,8

операції з нерухомим майном

35076

3

0,0

596

1,7

34477

98,3

31110

88,7

професійна, наукова та технічна діяльність

33946

6

0,0

809

2,4

33131

97,6

29923

88,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

17478

3

0,0

1090

6,2

16385

93,8

13196

75,5

освіта

2367

68

2,9

2299

97,1

1892

79,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4914

266

5,4

4648

94,6

3454

70,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2341

3

0,1

108

4,6

2230

95,3

1946

83,1

надання інших видів послуг

4841

56

1,2

4785

98,8

4052

83,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.