Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2

341001

497

0,1

15906

4,7

324598

95,2

278922

81,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

46012

28

0,1

2595

5,6

43389

94,3

38430

83,5

промисловість

42187

289

0,7

4791

11,3

37107

88,0

28263

67,0

будівництво

29785

4

0,0

930

3,1

28851

96,9

24468

82,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93972

126

0,1

3004

3,2

90842

96,7

80028

85,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

14909

28

0,2

1124

7,5

13757

92,3

11095

74,4

тимчасове розміщування й організація харчування

7885

1

0,0

291

3,7

7593

96,3

6342

80,4

інформація та телекомунікації

13319

6

0,0

374

2,8

12939

97,2

11113

83,4

фінансова та страхова діяльність

4410

1

0,0

326

7,4

4083

92,6

3414

77,4

операції з нерухомим майном

31201

1

0,0

481

1,5

30719

98,5

27875

89,3

професійна, наукова та технічна діяльність

30028

6

0,0

692

2,3

29330

97,7

26674

88,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15177

3

0,0

897

5,9

14277

94,1

11591

76,4

освіта

2081

58

2,8

2023

97,2

1689

81,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4093

204

5,0

3889

95,0

2873

70,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1946

4

0,2

95

4,9

1847

94,9

1627

83,6

надання інших видів послуг

3996

44

1,1

3952

98,9

3440

86,1

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.