Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році1

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

343440

423

0,1

15203

4,4

327814

95,5

284241

82,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

46744

29

0,1

2533

5,4

44182

94,5

39237

83,9

промисловість

42564

233

0,6

4691

11,0

37640

88,4

29015

68,2

будівництво

29165

5

0,0

789

2,7

28371

97,3

24487

84,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93643

106

0,1

2714

2,9

90823

97,0

80647

86,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

15148

32

0,2

1109

7,3

14007

92,5

11472

75,7

тимчасове розміщування й організація харчування

7700

1

0,0

246

3,2

7453

96,8

6272

81,5

інформація та телекомунікації

13617

6

0,0

338

2,5

13273

97,5

11530

84,7

фінансова та страхова діяльність

4333

1

0,0

293

6,8

4039

93,2

3434

79,3

операції з нерухомим майном

32719

2

0,0

487

1,5

32230

98,5

29427

89,9

професійна, наукова та технічна діяльність

29780

3

0,0

623

2,1

29154

97,9

26768

89,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15646

2

0,0

886

5,7

14758

94,3

12155

77,7

освіта

2089

54

2,6

2035

97,4

1719

82,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4307

266

6,2

4041

93,8

2979

69,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2089

3

0,1

123

5,9

1963

94,0

1716

82,1

надання інших видів послуг

3896

51

1,3

3845

98,7

3383

86,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ,тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.