Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

306369

383

0,1

14832

4,9

291154

95,0

247695

80,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

44998

20

0,0

2501

5,6

42477

94,4

37457

83,2

промисловість

B+C+D+E

38555

208

0,5

4652

12,1

33695

87,4

25024

64,9

будівництво

F

24333

2

0,0

766

3,2

23565

96,8

19633

80,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

82192

116

0,1

2644

3,2

79432

96,7

69356

84,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

13716

21

0,2

1101

8,0

12594

91,8

10022

73,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

6544

1

0,0

243

3,7

6300

96,3

5116

78,2

інформація та телекомунікації

J

11932

6

0,0

331

2,8

11595

97,2

9933

83,2

фінансова та страхова діяльність

K

3786

1

0,0

255

6,7

3530

93,3

2968

78,4

операції з нерухомим майном

L

30913

2

0,0

425

1,4

30486

98,6

27747

89,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

24853

2

0,0

547

2,2

24304

97,8

21962

88,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

13801

2

0,0

873

6,3

12926

93,7

10335

74,9

освіта

P

1855

52

2,8

1803

97,2

1489

80,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

3936

284

7,2

3652

92,8

2533

64,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1705

2

0,1

112

6,6

1591

93,3

1328

77,9

надання інших видів послуг

S

3250

46

1,4

3204

98,6

2792

85,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.