Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

5959,5

1574,3

26,4

2744,2

46,0

1641,0

27,5

704,3

11,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

581,1

32,8

5,6

323,8

55,7

224,5

38,6

103,9

17,9

промисловість

B+C+D+E

2110,0

730,9

34,6

1081,1

51,2

298,0

14,1

85,2

4,0

будівництво

F

272,2

6,8

2,5

109,3

40,2

156,1

57,3

63,1

23,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1032,4

301,5

29,2

356,0

34,5

374,9

36,3

186,8

18,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

762,3

443,3

58,2

224,6

29,5

94,4

12,4

33,3

4,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

98,7

2

2

2

2

45,2

45,7

17,1

17,4

інформація та телекомунікації

J

158,4

29,8

18,8

61,4

38,8

67,2

42,4

32,4

20,4

фінансова та страхова діяльність

K

73,6

2

2

2

2

17,2

23,4

8,3

11,3

операції з нерухомим майном

L

168,0

2

2

2

2

122,8

73,1

71,1

42,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

188,7

2

2

2

2

99,4

52,7

55,7

29,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

217,8

2

2

2

2

78,8

36,2

27,1

12,5

освіта

P

17,2

 −

 −

6,1

35,5

11,1

64,5

4,4

25,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

235,4

 −

 −

206,7

87,8

28,7

12,2

6,1

2,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26,7

2

2

2

2

10,2

38,1

3,4

12,7

надання інших видів послуг

S

17,0

 −

 −

4,5

26,5

12,5

73,5

6,4

37,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
21.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше