Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього,

тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

     з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

6407,5

1608,3

25,1

3052,6

47,6

1746,6

27,3

778,3

12,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

566,7

43,1

7,6

301,7

53,2

221,9

39,2

98,9

17,4

промисловість

B+C+D+E

2056,4

712,5

34,7

1061,2

51,6

282,7

13,7

81,4

4,0

будівництво

F

301,2

9,1

3,0

115,3

38,3

176,8

58,7

75,3

25,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1087,0

335,6

30,9

362,6

33,3

388,8

35,8

198,8

18,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

758,1

430,7

56,8

220,6

29,1

106,8

14,1

40,2

5,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

104,8

2

2

2

2

49,3

47,1

18,7

17,9

інформація та телекомунікації

J

166,6

29,3

17,6

61,5

36,9

75,8

45,5

38,2

22,9

фінансова та страхова діяльність

K

78,2

13,8

17,6

46,1

59,0

18,3

23,4

9,6

12,3

операції з нерухомим майном

L

175,7

2

2

2

2

136,6

77,8

82,9

47,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

211,5

2

2

2

2

117,4

55,5

69,4

32,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

245,8

2

2

2

2

95,4

38,8

37,1

15,1

освіта

P

21,3

6,5

30,7

14,8

69,3

6,6

31,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

586,9

2

2

2

2

36,5

6,2

9,0

1,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

27,8

2

2

2

2

11,1

39,7

4,1

14,7

надання інших видів послуг

S

19,5

5,1

26,1

14,4

73,9

8,1

41,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
20.10.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше