Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

9206049,5

3515839,5

38,2

3924059,6

42,6

1766150,4

19,2

599625,6

6,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

525096,9

54757,9

10,4

272210,2

51,9

198128,8

37,7

60854,2

11,6

промисловість

B+C+D+E

3248378,6

1790428,8

55,1

1230302,0

37,9

227647,8

7,0

51653,6

1,6

будівництво

F

302718,0

19119,5

6,3

137225,4

45,3

146373,1

48,4

49635,0

16,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3764364,9

1101153,1

29,3

1809079,0

48,0

854132,8

22,7

301224,3

8,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

502228,6

265035,0

52,8

152117,7

30,3

85075,9

16,9

27457,6

5,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

36700,0

2

2

2

2

12529,3

34,1

3854,3

10,5

інформація та телекомунікації

J

165282,5

51259,8

31,0

62783,5

38,0

51239,2

31,0

21662,7

13,1

фінансова та страхова діяльність

K

97760,3

2

2

2

2

20497,9

21,0

4593,0

4,7

операції з нерухомим майном

L

115807,3

2

2

2

2

70243,9

60,7

36414,5

31,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

324960,4

2

2

2

2

52878,9

16,3

23580,6

7,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

80538,1

2

2

2

2

34165,4

42,4

14216,0

17,7

освіта

P

3544,3

1352,9

38,2

2191,4

61,8

995,5

28,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

26005,1

21154,6

81,3

4850,5

18,7

794,2

3,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7786,6

2

2

2

2

3035,8

39,0

1353,0

17,4

надання інших видів послуг

S

4877,9

1718,2

35,2

3159,7

64,8

1337,1

27,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
21.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше