Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

9639730,6

3631415,3

37,7

4168728,3

43,2

1839587,0

19,1

612370,4

6,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

556325,9

74132,0

13,3

275953,8

49,6

206240,1

37,1

65480,0

11,8

промисловість

B+C+D+E

3230045,2

1730213,3

53,6

1275859,6

39,5

223972,4

6,9

47691,9

1,5

будівництво

F

370760,6

32367,3

8,7

159845,5

43,1

178547,9

48,2

56130,3

15,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3958371,1

1222860,5

30,9

1893838,2

47,8

841672,4

21,3

280487,8

7,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

542968,2

280730,7

51,7

169628,4

31,2

92609,1

17,1

32620,4

6,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

42201,9

2

2

2

2

14051,8

33,3

4205,2

10,0

інформація та телекомунікації

J

198276,7

62702,8

31,6

74030,6

37,3

61543,3

31,1

26398,2

13,3

фінансова та страхова діяльність

K

101088,8

7889,2

7,8

73160,0

72,4

20039,7

19,8

5249,1

5,2

операції з нерухомим майном

L

135127,9

2

2

2

2

80665,8

59,7

41158,6

30,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

330127,3

2

2

2

2

60325,0

18,3

28764,0

8,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

104410,8

2

2

2

2

42954,1

41,1

18066,4

17,3

освіта

P

5104,2

1899,7

37,2

3204,5

62,8

1569,4

30,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

51090,8

2

2

2

2

6152,2

12,0

1285,7

2,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8050,8

2

2

2

2

3811,5

47,3

1635,3

20,3

надання інших видів послуг

S

5780,3

1982,9

34,3

3797,4

65,7

1628,1

28,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій

  у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
20.10.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше