Архів

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

601661,2

233280,0

38,8

267341,9

44,4

101039,3

16,8

33156,6

5,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

45243,1

3993,9

8,8

30022,3

66,4

11226,9

24,8

3210,2

7,1

промисловість

B+C+D+E

238331,7

114651,4

48,1

105598,1

44,3

18082,2

7,6

4086,5

1,7

будівництво

F

19757,3

916,7

4,6

10109,1

51,2

8731,5

44,2

2863,9

14,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

99243,4

39592,4

39,9

34715,3

35,0

24935,7

25,1

9787,1

9,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

88006,2

60042,4

68,2

22093,5

25,1

5870,3

6,7

1689,2

1,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

6064,2

2

2

2

2

2051,9

33,8

687,3

11,3

інформація та телекомунікації

J

22437,2

4800,7

21,4

11929,3

53,2

5707,2

25,4

1953,8

8,7

фінансова та страхова діяльність

K

6380,8

2

2

2

2

1457,0

22,8

549,8

8,6

операції з нерухомим майном

L

11471,6

2

2

2

2

6791,8

59,2

3232,6

28,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

27408,2

2

2

2

2

8296,9

30,3

2925,7

10,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

16720,6

208,7

1,3

11828,8

70,7

4683,1

28,0

1324,7

7,9

освіта

P

1243,9

651,5

52,4

592,4

47,6

195,7

15,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

13929,0

12483,7

89,6

1445,3

10,4

247,3

1,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4286,7

2

2

2

2

572,8

13,4

155,3

3,6

надання інших видів послуг

S

1137,3

543,0

47,7

594,3

52,3

247,5

21,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше