Архів

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

Усього

 

727110,1

280461,8

38,6

322028,6

44,3

124619,7

17,1

41721,2

5,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

55058,8

4801,0

8,7

36388,7

66,1

13869,1

25,2

4082,5

7,4

промисловість

B+C+D+E

288885,3

138883,7

48,1

127731,1

44,2

22270,5

7,7

5125,0

1,8

будівництво

F

24325,0

1093,2

4,5

12257,0

50,4

10974,8

45,1

3677,1

15,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

119504,6

47294,2

39,6

41444,3

34,7

30766,1

25,7

12340,5

10,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

106426,0

72442,7

68,1

26665,9

25,0

7317,4

6,9

2161,0

2,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

7454,5

2

2

2

2

2568,9

34,5

866,1

11,6

інформація та телекомунікації

J

26531,8

5675,9

21,4

13962,5

52,6

6893,4

26,0

2393,4

9,0

фінансова та страхова діяльність

K

7617,3

2

2

2

2

1757,6

23,1

665,6

8,7

операції з нерухомим майном

L

14060,2

2

2

2

2

8499,9

60,5

4111,6

29,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

32169,2

2

2

2

2

9959,1

31,0

3591,7

11,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

20294,1

252,9

1,2

14263,2

70,3

5778,0

28,5

1653,1

8,1

освіта

P

1505,8

776,9

51,6

728,9

48,4

242,4

16,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

17076,2

15277,3

89,5

1798,9

10,5

310,2

1,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4818,3

2

2

2

2

705,5

14,6

193,5

4,0

надання інших видів послуг

S

1383,0

651,4

47,1

731,6

52,9

307,5

22,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше