Архів: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року1

                                                                                                                                                                                                                                                                      (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Необоротні активи – усього

у тому числі

основні засоби та нематеріальні активи

залишкова вартість

знос

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

4138337,1

4303282,8

2682986,0

2769964,2

3578883,2

3887643,5

сільське, лісове та рибне господарство

A

213401,3

272513,7

141341,9

184137,9

91386,9

112341,9

промисловість

B+C+D+E

1250514,8

1360974,5

979309,6

1075710,6

1295285,0

1479734,6

будівництво

F

102015,2

115884,1

32829,6

38168,4

22416,0

52847,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

241429,8

276868,8

130009,9

141329,1

79864,0

92267,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

855130,3

784171,7

802667,5

723063,2

563286,6

587914,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

23995,7

24601,9

15142,7

15821,5

8159,6

9090,2

інформація та телекомунікації

J

74253,2

81216,5

57661,3

59460,5

78041,9

89675,2

фінансова та страхова діяльність

K

101186,1

117962,1

6165,3

6132,0

2810,1

3275,4

операції з нерухомим майном

L

342386,7

356086,3

215370,1

213751,9

196783,5

211121,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

621194,1

589283,0

19544,6

18653,2

22258,7

22690,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

275518,7

279204,8

254219,7

258737,3

1133325,0

1149324,2

освіта

P

1790,3

2126,4

1522,4

1887,8

1045,7

1199,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

8504,4

10696,1

7015,5

9032,0

5840,0

6832,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

23376,8

27541,0

18387,4

21996,1

77463,5

68344,4

надання інших видів послуг

S

3639,7

4151,9

1798,5

2082,7

916,7

985,7

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

інвестиційна нерухомість залишкова вартість

довгострокові біологічні активи  залишкова вартість

незавершені капітальні інвестиції

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

48727,6

52713,2

9612,4

10936,4

322946,6

389531,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

5,9

44,5

9019,5

10472,5

12947,0

18134,4

промисловість

B+C+D+E

2094,2

2163,1

209,2

195,8

146970,0

173187,0

будівництво

F

977,6

937,8

1,9

2,1

46393,4

54574,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1947,3

2085,8

162,7

174,1

16563,9

22318,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

574,3

455,3

3,8

4,6

25497,2

30314,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

139,2

56,8

0,5

0,0

3334,7

2736,3

інформація та телекомунікації

J

180,5

2438,2

5,0

5,0

6802,7

9630,1

фінансова та страхова діяльність

K

2707,8

2982,8

137,2

7,2

3016,6

5467,0

операції з нерухомим майном

L

39669,2

40961,4

21,7

25,8

28066,7

34375,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M

170,1

331,6

29,2

29,3

22447,1

26288,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

136,1

132,0

21,7

20,0

5520,4

6316,8

освіта

P

0,0

0,0

0,0

0,0

114,8

61,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

0,8

0,7

0,0

0,0

1079,6

1206,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

119,9

113,6

0,0

0,0

2498,7

3003,9

надання інших видів послуг

S

4,7

9,6

0,0

0,0

1693,8

1915,2

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

довгострокові фінансові інвестиції

інші необоротні активи

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

879614,7

872238,8

194449,8

207899,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

42515,3

49813,7

7571,7

9910,7

промисловість

B+C+D+E

63332,5

47843,8

58599,3

61874,2

будівництво

F

17992,1

17743,6

3820,6

4457,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

67692,9

85005,5

25053,1

25955,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

9416,8

10928,8

16970,7

19405,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

1570,3

2310,7

3808,3

3676,6

інформація та телекомунікації

J

4258,2

4502,3

5345,5

5180,4

фінансова та страхова діяльність

K

57806,5

66654,6

31352,7

36718,5

операції з нерухомим майном

L

44046,8

50014,5

15212,2

16957,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

556058,6

523983,8

22944,5

19996,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

13224,9

11689,4

2395,9

2309,3

освіта

P

116,7

134,0

36,4

42,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

261,5

255,7

147,0

201,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1217,9

1261,3

1152,9

1166,1

надання інших видів послуг

S

103,7

97,1

39,0

47,3

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, бюджетних установ, а також підприємств щодо яких необхідно з’ясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше