Архів: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Оборотні активи – усього

у тому числі

запаси

поточні біологічні активи

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

4732549,4

5650817,4

1049361,9

1294619,9

18874,4

21488,7

сільське, лісове та рибне господарство

A

553429,0

639025,2

157133,4

203408,0

16183,9

18448,5

промисловість

B+C+D+E

1472472,2

1781004,4

350915,0

417778,5

2491,2

2785,4

будівництво

F

200728,4

253823,1

53614,6

69447,4

7,3

3,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1449455,7

1715815,4

348141,4

431912,7

137,0

150,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

199029,0

217451,3

37469,2

45997,1

11,8

58,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

12474,4

14725,9

2454,9

2780,5

0,8

2,1

інформація та телекомунікації

J

54766,4

66555,3

3994,7

4718,9

6,1

7,8

фінансова та страхова діяльність

K

199360,2

233166,6

2347,5

2903,5

0,2

0,2

операції з нерухомим майном

L

218253,8

239267,9

17179,8

18152,7

26,5

20,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

274714,1

385866,1

68936,4

88603,7

0,6

1,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

80164,3

84421,4

5247,0

6480,2

5,9

7,2

освіта

P

1003,9

1087,5

79,6

95,4

0,1

0,4

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

4059,4

5176,5

941,4

1212,3

0,2

0,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

9589,5

9816,0

444,8

546,8

2,8

2,8

надання інших видів послуг

S

3049,1

3614,8

462,2

582,2

0,0

0,1

 

 Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

дебіторська заборгованість

поточні фінансові інвестиції

грошові кошти

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

2926240,4

3459248,2

164517,7

167440,7

336614,8

365615,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

331508,1

365703,9

2026,2

2160,9

19437,9

20093,6

промисловість

B+C+D+E

954673,4

1166430,7

12694,1

11650,1

80652,8

87973,8

будівництво

F

106650,2

136438,4

13643,6

13466,6

10190,0

12195,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

895883,5

1063046,5

35702,1

41714,2

103706,8

112288,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

119269,0

126947,8

1314,8

939,5

32680,8

34109,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

6941,8

7980,6

97,8

119,2

2147,8

2532,3

інформація та телекомунікації

J

29887,6

34937,5

1810,6

2174,3

14587,7

16612,5

фінансова та страхова діяльність

K

122294,9

152140,5

46978,5

46577,6

20946,4

23228,0

операції з нерухомим майном

L

147903,0

166436,0

20355,2

20441,6

12759,0

14014,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

145618,0

169990,5

19932,8

18834,1

33299,2

35644,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

56059,9

58108,3

8589,4

8259,5

3611,6

4435,0

освіта

P

436,6

512,7

61,0

8,1

393,1

409,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1925,0

2403,8

235,8

227,1

706,5

976,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5567,4

6040,9

914,8

716,9

1012,1

701,0

надання інших видів послуг

S

1622,0

2130,1

161,0

151,0

483,1

403,4

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

витрати майбутніх періодів

інші оборотні активи

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

88663,1

87395,0

148277,1

255009,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

5882,9

6794,8

21256,6

22415,5

промисловість

B+C+D+E

32101,2

31789,2

38944,5

62596,7

будівництво

F

4264,9

4929,7

12357,8

17342,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

22073,0

18823,2

43811,9

47879,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

4038,7

2968,0

4244,7

6431,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

285,0

649,3

546,3

661,9

інформація та телекомунікації

J

2215,6

2814,6

2264,1

5289,7

фінансова та страхова діяльність

K

365,4

425,3

6427,3

7891,5

операції з нерухомим майном

L

7724,8

6854,0

12305,5

13349,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

3963,7

5290,2

2963,4

67502,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4754,5

4706,1

1896,0

2425,1

освіта

P

9,1

26,9

24,4

34,4

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

171,0

250,4

79,5

106,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

687,7

846,3

959,9

961,3

надання інших видів послуг

S

125,6

227,0

195,2

121,0

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, бюджетних установ, а також підприємств щодо яких необхідно з’ясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше