Архів: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Поточні зобов’язання і забезпечення усього

у тому числі

короткострокові кредити банків

кредиторська заборгованість

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

4821692,4

5769539,0

506154,0

541109,3

2561471,8

2928507,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

338533,1

416146,2

28857,7

46853,5

156840,4

186827,6

промисловість

B+C+D+E

1711011,0

2004358,3

227342,6

232273,2

1046878,3

1179731,2

будівництво

F

222274,9

285343,0

12237,6

13065,8

77246,7

95385,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1400320,4

1671853,9

140356,9

152287,4

800895,7

943228,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

208819,6

245836,5

6789,3

7234,3

124482,2

136308,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

21654,5

24206,3

1439,2

1618,8

5512,5

6148,4

інформація та телекомунікації

J

67137,6

75197,5

6978,3

6752,0

33834,7

35287,7

фінансова та страхова діяльність

K

116100,2

134627,0

7463,6

8531,4

41945,7

42234,4

операції з нерухомим майном

L

320945,0

369700,3

25016,1

24388,4

97439,6

110912,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

293395,2

403256,6

40406,8

40557,4

127862,7

136406,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

97057,6

109652,7

7743,4

5856,8

39741,9

46065,2

освіта

P

766,4

1041,3

3,5

6,1

278,6

343,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

5357,2

6956,2

195,6

253,3

2877,4

3534,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

14451,5

16525,0

1092,2

1196,0

4617,7

4837,0

надання інших видів послуг

S

3868,2

4838,2

231,2

234,9

1017,7

1257,6

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

поточні забезпечення

доходи майбутніх періодів та відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

інші поточні зобов'язання

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

68007,7

104852,3

34345,0

40690,3

1651713,9

2154379,5

сільське, лісове та рибне господарство

A

650,5

773,0

2222,5

2645,5

149962,0

179046,6

промисловість

B+C+D+E

34868,3

47795,3

9253,9

9032,0

392667,9

535526,6

будівництво

F

535,8

587,5

3582,2

4617,1

128672,6

171687,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

6998,6

9741,0

3298,2

4008,9

448771,0

562588,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

6722,0

8321,3

4934,9

5154,9

65891,2

88817,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

58,1

81,3

26,0

92,5

14618,7

16265,3

інформація та телекомунікації

J

1296,9

2376,2

1735,5

2510,5

23292,2

28271,1

фінансова та страхова діяльність

K

838,4

918,5

734,9

2226,8

65117,6

80715,9

операції з нерухомим майном

L

495,0

645,9

2530,1

2929,9

195464,2

230823,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

15027,4

32928,0

894,4

1541,3

109203,9

191823,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

233,5

345,4

696,9

980,2

48641,9

56405,1

освіта

P

6,5

8,7

50,6

94,7

427,2

588,2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

55,2

80,5

229,7

337,6

1999,3

2750,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

42,9

56,3

2702,6

3015,7

5996,1

7420,0

надання інших видів послуг

S

178,6

193,4

1452,6

1502,7

988,1

1649,6

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, бюджетних установ, а також підприємств щодо яких необхідно з’ясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше