Архів: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Власний капітал – усього

у тому числі

зареєстрований капітал

додатковий капітал

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

2388167,6

2458527,6

1614720,8

1711956,4

1682665,7

1660607,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

370158,0

436337,7

35939,9

43762,0

44348,4

48778,0

промисловість

B+C+D+E

489766,0

549427,2

428630,6

457585,1

393381,1

428317,1

будівництво

F

-18138,0

-20102,4

49689,6

50736,2

12437,1

12892,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

6587,9

26231,7

144075,2

161505,7

44843,2

47694,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

682161,1

612569,1

297199,7

306658,5

475446,6

433358,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-4852,0

-2712,3

13370,7

14000,6

3948,0

4265,7

інформація та телекомунікації

J

19837,1

28524,8

36413,8

40673,4

23914,6

23079,7

фінансова та страхова діяльність

K

103139,2

124331,2

99264,9

107577,9

19799,5

20366,8

операції з нерухомим майном

L

-13447,0

-24238,7

181147,4

193458,9

79104,8

75895,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

512021,1

488446,3

268811,4

273018,8

341249,9

315610,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

225937,2

221003,0

43218,2

45259,1

227100,9

228174,2

освіта

P

1941,7

2067,2

640,4

675,6

794,8

804,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3649,3

4662,9

4122,4

4368,1

2622,4

3383,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6933,8

9358,0

11063,2

11439,0

12301,9

16436,2

надання інших видів послуг

S

2472,2

2621,9

1133,4

1237,5

1372,5

1550,6

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

у тому числі

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений та вилучений капітал

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

62204,5

68372,2

-843438,6

-854316,4

127984,8

128092,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

24863,4

28649,0

268043,2

318501,0

3036,9

3352,3

промисловість

B+C+D+E

17436,9

18107,4

-325208,3

-326807,6

24474,3

27774,8

будівництво

F

723,0

867,8

-68493,1

-75504,5

12494,6

9094,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3892,5

4237,7

-165812,1

-166820,2

20410,9

20386,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1177,3

1189,6

-85872,7

-125723,2

5789,8

2914,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

66,5

69,6

-20903,7

-19843,2

1333,5

1205,0

інформація та телекомунікації

J

624,7

666,0

-39372,9

-32767,9

1743,1

3126,4

фінансова та страхова діяльність

K

6680,8

6803,9

8708,2

21597,9

31314,2

32015,3

операції з нерухомим майном

L

3263,3

2920,8

-259791,9

-279049,5

17170,6

17464,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

2301,5

3623,7

-95703,6

-99281,1

4638,1

4525,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

996,9

1045,2

-41085,8

-48472,7

4293,0

5002,8

освіта

P

62,6

68,5

652,5

657,8

208,6

139,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

58,6

58,9

-2488,2

-2559,1

665,9

588,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

35,0

36,7

-16126,1

-18134,6

340,2

419,3

надання інших видів послуг

S

21,5

27,4

15,9

-109,5

71,1

84,1

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, бюджетних установ, а також підприємств щодо яких необхідно з’ясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше