Архів

Доходи та витрати населення України за 2013 рік1

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

млн. грн.

у % до І кварталу 2012р.

млн. грн.

у % до ІІ кварталу 2012р.

млн. грн.

у % до ІІІ кварталу 2012р.

млн. грн.

у % до ІV кварталу 2012р.

млн. грн.

у % до 2012р.

Доходи - всього

329252

107,9

372030

105,6

394857

103,4

433267

104,9

1529406

105,3

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

141021

105,9

157970

104,6

156712

103,2

178034

102,7

633737

104,0

прибуток та змішаний доход

36157

104,7

50676

110,0

80568

105,8

73470

110,4

240871

107,9

доходи від власності (одержані)

15686

102,3

17069

102,9

19427

100,2

27035

106,7

79217

103,3

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

136388

111,7

146315

105,6

138150

102,6

154728

104,8

575581

106,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальні допомоги

78828

117,6

81063

106,3

81335

101,9

82621

105,2

323847

107,4

- інші одержані поточні трансферти

10052

100,5

11248

103,5

13911

108,8

16680

113,7

51891

107,4

- соціальні трансферти в натурі

47508

105,3

54004

105,1

42904

102,0

55427

101,8

199843

103,5

Витрати та заощадження - всього

329252

107,9

372030

105,6

394857

103,4

433267

104,9

1529406

105,3

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

270355

108,1

313709

110,6

323795

108,2

349765

108,4

1257624

108,8

доходи від власності (сплачені)

7261

106,3

7610

106,6

8214

131,4

8352

106,4

31437

112,0

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

23241

108,2

26678

110,1

28036

113,0

29820

111,6

107775

110,8

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні податки на доходи, майно тощо

16143

107,1

18156

105,7

18684

107,5

19960

104,6

72943

106,2

- внески на соціальне страхування

3834

104,2

4181

104,3

4240

103,7

4237

100,2

16492

103,0

- інші поточні трансферти

3264

119,5

4341

143,1

5112

153,7

5623

164,7

18340

146,6

нагромадження нефінансових активів

381

х

2015

х

16731

106,3

6975

136,3

26102

123,7

приріст фінансових активів

28014

104,5

22018

59,5

18081

50,2

38355

76,0

106468

70,9

Наявний доход

251242

108,4

283738

105,3

315703

102,2

339668

104,9

1190351

105,0

Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

1839,3

108,6

2078,1

105,5

2312,6

102,4

2489,0

105,1

2180,6

105,2

Реальний наявний доход

х

108,9

х

105,7

х

102,5

х

104,7

х

105,3

1) Попередні дані