Архів

Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2016 рік

 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн.

Ступінь зносу, у %

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

Усього1

8177408

3428908

58,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

270467

169711

37,3

Сільське господарство, мисливство та надання пов`язаних із ними послуг

264859

167023

36,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

4513

2246

50,2

   Рибне господарство

1095

442

59,6

Промисловість

3072954

939965

69,4

Добувна промисловість і розроблення кар`єрів

410018

186092

54,6

Переробна промисловість

1792101

422354

76,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

796558

302198

62,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

74277

29321

60,5

Будівництво

72810

46627

36,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

175422

106558

39,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність

1562079

772139

50,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

29772

17287

41,9

Інформація та телекомунікації

94243

41878

55,6

Фінансова та страхова діяльність

70977

43215

39,1

Операції з нерухомим майном

804040

435769

45,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

38671

18582

51,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1173933

232443

80,2

Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування

615

250

59,4

Освіта

3596

2059

42,7

Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги

21245

9905

53,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

20901

12713

39,2

Надання інших видів послуг

2775

1523

45,1

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність) та вартість основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів), що не розподіляються за видами економічної діяльності. Не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.