Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках1

 

 

Код за КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

Промисловість2

B+C+D+Е

1043110,8

100,0

1305308,0

100,0

1367925,5

100,0

1322408,4

100,0

1428839,1

100,0

1776603,7

100,0

2158030,0

100,0

2625862,7

100,0

3045201,9

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

104081,5

10,0

143747,7

11,0

143941,9

10,5

151575,3

11,5

154700,8

10,8

191599,3

10,8

240150,3

11,1

323530,4

12,3

391471,1

12,8

Переробна промисловість

C

703340,0

67,4

852537,4

65,3

871146,6

63,7

817734,3

61,8

903735,3

63,3

1139213,2

64,1

1312729,0

60,8

1627504,3

62,0

1885406,2

61,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

187522,0

18,0

216454,0

16,6

245869,7

18,0

253439,0

19,2

302391,9

21,2

398023,2

22,4

462418,9

21,4

548377,9

20,9

589854,5

19,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

8348,6

0,8

9676,2

0,7

9763,6

0,7

9606,0

0,7

11510,0

0,8

17384,4

1,0

20344,4

0,9

25653,3

1,0

31129,7

1,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

26987,3

2,6

31613,1

2,4

34103,9

2,5

35934,9

2,7

43816,7

3,1

60146,2

3,4

72700,7

3,4

84153,4

3,2

104062

3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

75102,4

7,2

77891,3

6,0

63056,1

4,6

48864,5

3,7

47126,1

3,3

59971,7

3,4

69855,6

3,2

103191,8

3,9

117269,5

3,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

32420,4

3,1

52674,3

4,0

55966,7

4,1

48508,1

3,7

49808,2

3,5

68010,1

3,8

60534,8

2,8

65767,6

2,5

78254,9

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

7396,7

0,7

8860,0

0,7

10457,3

0,8

12202,9

0,9

14595,8

1,0

20295,8

1,1

26060,9

1,2

30175,3

1,1

34633,2

1,1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

45791,8

4,4

55583,0

4,2

58714,8

4,3

58386,8

4,4

64212,5

4,5

85969,9

4,8

107615,7

5,0

134146,9

5,1

161113,1

5,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

24+25

200001,9

19,1

241884,7

18,5

223294,1

16,3

207305,3

15,7

237393,0

16,6

278502,8

15,7

318195,9

14,8

411372,3

15,7

492706,7

16,2

машинобудування

26+27+28+29+30

97056,9

9,3

130847,9

10,1

140539,3

10,3

113926,6

8,6

101924,7

7,1

115261,7

6,5

131351,8

6,1

168281,9

6,4

208676,4

6,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

6691,4

0,7

11529,0

0,9

7876,8

0,6

7508,7

0,6

8133,4

0,6

8772,9

0,5

12366,1

0,6

13783,3

0,5

16975,2

0,6

виробництво електричного устатковання

27

15755,2

1,5

16715,6

1,3

22141,3

1,6

21832,4

1,6

21005,7

1,5

24038,5

1,3

26594,6

1,2

32986,9

1,2

43098,9

1,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

30608,7

2,9

37622,8

2,9

37567,8

2,8

34782,4

2,6

33524,8

2,3

41998,0

2,4

50105,3

2,3

59767,7

2,3

70237,3

2,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

44001,6

4,2

64980,5

5,0

72953,4

5,3

49803,1

3,8

39260,8

2,7

40452,3

2,3

42285,8

2,0

61744,0

2,4

78365

2,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

22712,0

2,2

27052,9

2,1

29381,1

2,1

29560,2

2,2

30956,4

2,2

35647,4

2,0

43650,3

2,0

56383,9

2,2

67706,2

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

217430,1

20,8

289016,2

22,2

333248,2

24,4

333400,6

25,2

351803,2

24,6

424705,2

23,9

580354,1

26,9

646568,0

24,6

736102,5

24,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

18259,2

1,8

20006,7

1,5

19588,8

1,4

19698,2

1,5

18599,8

1,3

21086,0

1,2

24796,6

1,2

28260,0

1,1

32222,1

1,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя, за 2014-2018 рр. - також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше