Колективні трудові спори

(одиниць)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Виробни-чий та терито-ріальний рівні

Галузе-вий та
націо-нальний рівні

Кількість колективних трудових спорів, які взято на облік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок року

105

5

97

4

91

5

89

4

87

2

101

2

95

3

86

4

63

4

протягом року

72

75

1

64

84

102

104

2

82

1

95

3

117

3

Вирішено колективних трудових спорів

80

1

81

66

1

86

2

88

110

1

 

91

 

118

3

105

1

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за сприяння НСПП

43

47

31

1

53

2

52

73

59

57

1

81

1

в результаті страйку

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1

1

1

  —

  —

  —

Не вирішено колективних трудових спорів, на кінець року

97

4

91

5

89

4

87

2

101

2

95

3

 

86

 

4

63

4

75

6

Вимоги найманих працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не вирішено на початок року

265

21

250

10

248

22

240

20

230

6

234

6

213

7

227

9

156

10

висунуто з початку року

189

218

12

189

231

237

209

9

208

2

235

9

206

27

вирішено з початку року

204

11

220

197

2

241

14

233

230

8

194

306

8

186

2

не вирішено на кінець звітного періоду

250

10

248

22

240

20

230

6

234

6

213

7

 

227

 

9

156

10

176

35

Кількість підприємств, установ, організацій, працівники яких брали участь у колективних трудових спорах

602

5335

271

5335

215

5335

263

5334

248

5334

209

7205

213

6306

242

8098

205

11261

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій, де мали місце колективні трудові спори, тис. осіб

222,3

1715,5

159,4

1715,5

116,9

1715,5

129,2

1635,5

113,7

1635,5

129,2

2151,7

123,4

1703,3

91,3

1780,3

107,0

2633,4

Примітка: дані Національної служби посередництва і примирення (НСПП).