Архів

Рахунки інституційних секторів економіки за 2017 рік1

 

Рахунок виробництва

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

 Уся економіка

Ресурси

Випуск (в основних цінах)

4628384

117954

582567

904790

21702

6255397

Усього

4628384

117954

582567

904790

21702

6255397

Використання

Проміжне споживання

3162645

38816

183821

341188

9366

3735836

Валова додана вартість

1465739

79138

398746

563602

12336

2519561

Усього

4628384

117954

582567

904790

21702

6255397

Споживання основного капіталу

249951

7029

48360

53065

1751

360156

Чиста додана вартість

1215788

72109

350386

510537

10585

2159405

 

 

Рахунки розподілу та використання доходу

 

Рахунки первинного розподілу доходу

 

Рахунок утворення доходу

  (у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валова додана вартість

1465739

79138

398746

563602

12336

2519561

Усього

1465739

79138

398746

563602

12336

2519561

Використання

Оплата праці найманих працівників

748208

37011

350226

24936

10366

1170747

Інші податки, пов’язані з виробництвом

12046

2320

160

7747

219

22492

Інші субсидії, пов’язані з виробництвом

19541

19541

Валовий прибуток, змішаний дохід

725026

39807

48360

530919

1751

1345863

Усього

1465739

79138

398746

563602

12336

2519561

Чистий прибуток, змішаний дохід

475075

32778

0

477854

0

985707

 

 

Рахунок розподілу первинного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий прибуток, змішаний дохід

725026

39807

48360

530919

1751

1345863

Оплата праці найманих працівників

 

 

 

1412780

 

1412780

Податки на виробництво та імпорт

 

 

495576

 

 

495576

на продукти

 

 

473084

 

 

473084

інші, пов’язані з виробництвом

 

 

22492

 

 

22492

Субсидії на виробництво та імпорт

 

 

28304

 

 

28304

на продукти

 

 

8763

 

 

8763

інші, пов’язані з виробництвом

 

 

19541

 

 

19541

Дохід від власності

18325

182015

81541

78673

590

361144

Усього

743351

221822

597173

2022372

2341

3587059

          Використання

Дохід від власності

297250

119247

96765

21561

0

534823

Валове сальдо первинних доходів

446101

102575

500408

2000811

2341

3052236

Усього

743351

221822

597173

2022372

2341

3587059

Чисте сальдо первинних доходів

196150

95546

452048

1947746

590

2692080

 

 

 Рахунок вторинного розподілу доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

         Ресурси

Валове сальдо первинних доходів

446101

102575

500408

2000811

2341

3052236

Поточні податки на доходи, майно тощо

 

 

267158

 

 

267158

Внески на соціальне страхування

15188

539

193803

 

444

209974

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі

 

 

 

391442

 

391442

Інші поточні трансферти

13134

19033

237060

112337

23842

405406

   Усього

474423

122147

1198429

2504590

26627

4326216

         Використання

Поточні податки на доходи, майно тощо

72401

2459

199979

 

274839

Внески на соціальне страхування

3874

 

 

206100

 

209974

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі

15188

545

375318

 

444

391495

Інші поточні трансферти

58489

70343

134948

37502

301282

Валовий наявний дохід

324471

48800

688163

2061009

26183

3148626

   Усього

474423

122147

1198429

2504590

26627

4326216

Чистий наявний дохід

74520

41771

639803

2007944

24432

2788470

 

 

Рахунок перерозподілу доходу в натурі

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий наявний дохід

324471

48800

688163

2061009

26183

3148626

Соціальні трансферти в натурі

 

 

 

382345

 

382345

Усього

324471

48800

688163

2443354

26183

3530971

Використання

Соціальні трансферти в натурі

 

 

358480

 

23865

382345

Валовий скоригований наявний дохід

324471

48800

329683

2443354

2318

3148626

Усього

324471

48800

688163

2443354

26183

3530971

Чистий скоригований наявний дохід

74520

41771

281323

2390289

567

2788470

 

 

Рахунки використання доходу

 

Рахунок використання наявного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий наявний дохід

324471

48800

688163

2061009

26183

3148626

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

334

334

Усього

324471

48800

688163

2061343

26183

3148960

Використання

Кінцеві споживчі витрати

 

 

616621

1977640

23865

2618126

індивідуальні

 

 

358480

1977640

23865

2359985

колективні

 

 

258141

 

 

258141

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

334

334

Валове заощадження

324471

48466

71542

83703

2318

530500

Усього

324471

48800

688163

2061343

26183

3148960

Чисте заощадження

74520

41437

23182

30638

567

170344

 

 

Рахунок використання скоригованого наявного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий скоригований наявний дохід

324471

48800

329683

2443354

2318

3148626

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

334

334

Усього

324471

48800

329683

2443688

2318

3148960

Використання

Фактичне кінцеве споживання

 

 

258141

2359985

 

2618126

індивідуальне

 

 

 

2359985

 

2359985

колективне

 

 

258141

 

 

258141

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

334

334

Валове заощадження

324471

48466

71542

83703

2318

530500

Усього

324471

48800

329683

2443688

2318

3148960

Чисте заощадження

74520

41437

23182

30638

567

170344

 

 

Рахунки нагромадження

 

Рахунок капіталу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

     Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте заощадження

74520

41437

23182

30638

567

170344

Капітальні трансферти

 

 

 

 

 

 

одержані

12334

3435

21674

1269

38712

сплачені

4535

2739

31331

38605

Усього (зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних трансфертів)

82319

38698

4714

52312

1836

170451

     Зміни в активах

Валове нагромадження основного капіталу

346284

7458

71084

43972

1529

470327

Споживання основного капіталу

249951

7029

48360

53065

1751

360156

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

128970

675

1978

1528

59

124730

Придбання за виключенням вибуття цінностей

93

5

235

137

Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів

206

312

296

           ...

           ...

222

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

143190

38725

25159

62698

2117

64809

Усього

82319

38698

4714

52312

1836

170451

 

 

Фінансовий рахунок

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Зміни в зобов’заннях і чистому багатстві

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

143190

38725

25159

62698

2117

64809

Статистична розбіжність

6395

1498

5342

0

40

13275

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

742059

37053

123699

36268

128

938951

Готівкові гроші та депозити

 

78104

 

 

 

78104

Боргові цінні папери

14158

4474

113089

 

 

122773

Кредити

21064

8104

3642

12097

134

37489

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

171348

17394

 

 

 

188742

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

 

2263

 

 

 

2263

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

33

           ...

           ...

           ...

           ...

33

Інша кредиторська заборгованість

535456

64338

14252

24171

6

509547

       Зміни в активах

Чисте придбання фінансових активів

605264

77276

103882

98966

2029

887417

Монетарне золото та спеціальні права запозичення

 

18704

 

 

 

18704

Готівкові гроші та депозити

31676

46190

19646

70776

2021

77929

Боргові цінні папери

15951

178832

21

 

194804

Кредити

13

10512

8277

504

 

18272

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

43314

19089

70703

1835

134941

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

1182

582

 

896

           ...

2660

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

3

           ...

           ...

30

           ...

33

Інша дебіторська заборгованість

513151

66845

5256

25912

8

477482

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше