Архів

 

Рахунки інституційних секторів економіки за 2019 рік1

 

 

Рахунок виробництва

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Випуск

(в основних цінах)

6153915

177995

722009

1277885

39020

8370824

Усього

6153915

177995

722009

1277885

39020

8370824

Використання

Проміжне споживання

4154421

66985

231493

479737

15358

4947994

Валова додана вартість

1999494

111010

490516

798148

23662

3422830

Усього

6153915

177995

722009

1277885

39020

8370824

Споживання основного капіталу

344974

9518

56511

76254

4619

491876

Чиста додана вартість

1654520

101492

434005

721894

19043

2930954

 

 

Рахунки розподілу та використання доходу

 

Рахунки первинного розподілу доходу

 

Рахунок утворення доходу

  (у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валова додана вартість

1999494

111010

490516

798148

23662

3422830

Усього

1999494

111010

490516

798148

23662

3422830

Використання

Оплата праці найманих працівників

1192760

56474

433830

31133

18576

1732773

Інші податки, пов’язані з виробництвом

13898

3395

175

12544

467

30479

Інші субсидії, пов’язані з виробництвом

22315

22315

Валовий прибуток, змішаний дохід

815151

51141

56511

754471

4619

1681893

Усього

1999494

111010

490516

798148

23662

3422830

Чистий прибуток, змішаний дохід

470177

41623

0

678217

0

1190017

 

 

 

Рахунок розподілу первинного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий прибуток, змішаний дохід

815151

51141

56511

754471

4619

1681893

Оплата праці найманих працівників

 

 

 

2061390

 

2061390

Податки на виробництво та імпорт

 

 

596422

 

 

596422

на продукти

 

 

565943

 

 

565943

інші, пов’язані з виробництвом

 

 

30479

 

 

30479

Субсидії на виробництво та імпорт

 

 

32688

 

 

32688

на продукти

 

 

10373

 

 

10373

інші, пов’язані з виробництвом

 

 

22315

 

 

22315

Дохід від власності

23138

192647

104852

117003

2733

440373

Усього

838289

243788

725097

2932864

7352

4747390

          Використання

Дохід від власності

342087

146221

121146

39299

0

648753

Валове сальдо первинних доходів

496202

97567

603951

2893565

7352

4098637

Усього

838289

243788

725097

2932864

7352

4747390

Чисте сальдо первинних доходів

151228

88049

547440

2817311

2733

3606761

 

 

 Рахунок вторинного розподілу доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

         Ресурси

Валове сальдо первинних доходів

496202

97567

603951

2893565

7352

4098637

Поточні податки на доходи, майно тощо

 

 

405415

 

 

405415

Внески на соціальне страхування

19563

908

291000

 

723

312194

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі

 

 

 

558143

 

558143

Інші поточні

трансферти

96787

25149

289395

193000

52708

657039

   Усього

612552

123624

1589761

3644708

60783

6031428

         Використання

Поточні податки на доходи, майно тощо

113353

7933

295791

240

417317

Внески на соціальне страхування

5538

 

 

306656

 

312194

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі

19563

890

537177

 

723

558353

Інші поточні трансферти

71465

122026

213537

60580

15098

482706

Валовий наявний дохід

402633

7225

839047

2981681

44722

4260858

   Усього

612552

123624

1589761

3644708

60783

6031428

Чистий наявний дохід

57659

16743

782536

2905427

40103

3768982

 

Рахунок перерозподілу доходу в натурі

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси

Валовий наявний дохід

402633

7225

839047

2981681

44722

4260858

Соціальні трансферти в натурі

 

 

 

438715

 

438715

Усього

402633

7225

839047

3420396

44722

4699573

Використання

Соціальні трансферти в натурі

 

 

398874

 

39841

438715

Валовий скоригований наявний дохід

402633

7225

440173

3420396

4881

4260858

Усього

402633

7225

839047

3420396

44722

4699573

Чистий скоригований наявний дохід

57659

16743

383662

3344142

262

3768982

 

 

 

 

Рахунки використання доходу

 

Рахунок використання наявного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий наявний дохід

402633

7225

839047

2981681

44722

4260858

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

394

394

Усього

402633

7225

839047

2982075

44722

4261252

Використання

Кінцеві споживчі витрати

 

 

746784

2918278

39841

3704903

індивідуальні

 

 

398874

2918278

39841

3356993

колективні

 

 

347910

 

 

347910

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

394

394

Валове заощадження

402633

7619

92263

63797

4881

555955

Усього

402633

7225

839047

2982075

44722

4261252

Чисте заощадження

57659

17137

35752

12457

262

64079

 

 

 

Рахунок використання скоригованого наявного доходу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Ресурси

Валовий скоригований наявний дохід

402633

7225

440173

3420396

4881

4260858

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

394

394

Усього

402633

7225

440173

3420790

4881

4261252

Використання

Фактичне кінцеве споживання

 

 

347910

3356993

 

3704903

індивідуальне

 

 

 

3356993

 

3356993

колективне

 

 

347910

 

 

347910

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

394

394

Валове заощадження

402633

7619

92263

63797

4881

555955

Усього

402633

7225

440173

3420790

4881

4261252

Чисте заощадження

57659

17137

35752

12457

262

64079

 

 

Рахунки нагромадження

 

Рахунок капіталу

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

     Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте заощадження

57659

17137

35752

12457

262

64079

Капітальні трансферти

28106

3297

47031

20881

1599

258

одержані

31765

2092

20881

1599

56337

сплачені

3659

3297

49123

56079

Усього (зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних трансфертів)

85765

20434

11279

8424

1861

64337

     Зміни в активах

Валове нагромадження основного капіталу

506627

10308

125214

56548

1920

700617

Споживання основного капіталу

344974

9518

56511

76254

4619

491876

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

111574

1725

4781

1275

105

109898

Придбання за виключенням вибуття цінностей

30

3

1527

1500

Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів

613

247

319

           ...

           ...

685

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

36299

19716

84447

27878

4665

35321

Усього

85765

20434

11279

8424

1861

64337

 

 

Фінансовий рахунок

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

Нефінансові корпорації

Фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Домашні господарства

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

Уся економіка

Зміни в зобов’заннях і чистому багатстві

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

36299

19716

84447

27878

4665

35321

Статистична розбіжність

17496

13244

2982

0

28898

30168

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

269823

345752

71225

80794

0

767594

Готівкові гроші та депозити

 

348900

 

 

 

348900

Боргові цінні папери

10646

30131

78038

 

 

58553

Кредити

58504

32957

790

24072

...

66599

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

84735

6496

 

 

 

91231

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

 

2912

 

 

 

2912

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

...

...

...

...

...

...

Інша кредиторська заборгованість

232946

50532

7603

56722

...

332597

       Зміни в активах

Чисте придбання фінансових активів

323618

312792

16204

108672

33563

762441

Монетарне золото та спеціальні права запозичення

 

260

 

 

 

260

Готівкові гроші та депозити

159229

198323

1060

96690

33563

486745

Боргові цінні папери

35598

116498

8997

240

 

71663

Кредити

25

–32269

49759

...

 

82003

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

14107

1680

36280

3450

52157

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

855

95

 

2123

...

3073

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

...

...

...

...

...

...

Інша дебіторська заборгованість

185000

31565

7332

6649

...

230546

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
30.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше