Архів 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців

Усього1

1839672

355956

100,0

1483716

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

76328

50504

14,2

25824

1,7

промисловість

125859

44425

12,5

81434

5,5

будівництво

52531

29590

8,3

22941

1,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

818217

93590

26,3

724627

48,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

90591

16085

4,5

74506

5,0

тимчасове розміщування й організація харчування

61761

7535

2,1

54226

3,7

інформація та телекомунікації

174622

14515

4,1

160107

10,8

фінансова та страхова діяльність

9739

4137

1,2

5602

0,4

операції з нерухомим майном

93383

36332

10,2

57051

3,8

професійна, наукова та технічна діяльність

126100

28709

8,1

97391

6,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

49206

17290

4,8

31916

2,2

освіта

13241

2318

0,7

10923

0,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

24961

5432

1,5

19529

1,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13797

2135

0,6

11662

0,8

надання інших видів послуг

109336

3359

0,9

105977

7,1

1 Без урахування результатів діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше