Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Усього,
млн.грн.

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

млн.грн.

у відсотках
до загального обсягу
реалізації

млн.грн.

у відсотках
до загального обсягу
реалізації

Усього1

10148847,1

9388092,1

100,0

760755,0

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

540509,3

525096,9

5,6

15412,4

2,0

промисловість

3302543,6

3248378,6

34,6

54165,0

7,1

будівництво

322096,2

302718,0

3,2

19378,2

2,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4110094,2

3764364,9

40,1

345729,3

45,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

556047,4

502228,6

5,3

53818,8

7,1

тимчасове розміщування й організація харчування

63591,5

36700,0

0,4

26891,5

3,5

інформація та телекомунікації

273742,2

165282,5

1,8

108459,7

14,3

фінансова та страхова діяльність

283551,6

279802,9

3,0

3748,7

0,5

операції з нерухомим майном

145225,5

115807,3

1,2

29418,2

3,9

професійна, наукова та технічна діяльність

379452,1

324960,4

3,5

54491,7

7,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

99682,6

80538,1

0,8

19144,5

2,5

освіта

6910,4

3544,3

0,0

3366,1

0,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

31496,6

26005,1

0,3

5491,5

0,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13119,1

7786,6

0,1

5332,5

0,7

надання інших видів послуг

20784,8

4877,9

0,1

15906,9

2,1

1 Без урахування результатів діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше