Архів: 2010-2013

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

2250

2648

3041

3282

3480

4195

5183

7104

8865

10497

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1467

1852

2094

2344

2556

3309

4195

6057

7557

8856

   з них сільське господарство

1422

1786

2024

2269

2476

3140

3916

5761

7166

8738

Промисловість

2578

3119

3497

3774

3988

4789

5902

7631

9633

11788

Будівництво

1777

2294

2543

2727

2860

3551

4731

6251

7845

9356

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1898

2371

2739

3049

3439

4692

5808

7631

9404

10795

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2648

3061

3405

3582

3768

4653

5810

7688

9860

11704

наземний і трубопровідний транспорт

2357

2706

2977

3181

3541

4172

5265

7183

9187

10705

водний транспорт

2781

3058

2908

3340

3622

5076

6974

7590

10467

13057

авіаційний транспорт

6947

8917

9996

10642

11967

18470

24688

31088

35651

27300

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

2976

3427

3848

4040

4231

5358

6603

8485

10884

12954

поштова та кур'єрська діяльність

1521

1693

1845

1917

1934

2180

2818

3851

5044

5993

Тимчасове розміщування й організація харчування

1424

1750

2020

2195

2261

2786

3505

4988

5875

6730

Інформація та телекомунікації

3185

3705

4360

4659

5176

7111

9530

12018

14276

17543

Фінансова та страхова діяльність

4695

5433

6077

6326

7020

8603

10227

12865

16161

19132

Операції з нерухомим майном

1864

2184

2384

2786

3090

3659

4804

5947

7329

8626

Професійна, наукова та технічна діяльність

2914

3575

4287

4505

5290

6736

8060

10039

12144

14550

   з неї наукові дослідження та розробки

2901

3296

3805

4059

4268

4972

6119

8212

10259

11649

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1826

2162

2298

2546

2601

3114

3995

5578

7228

8700

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2735

3049

3432

3719

3817

4381

5953

9372

12698

14785

Освіта

1884

2077

2532

2696

2745

3132

3769

5857

7041

8135

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1616

1762

2186

2351

2441

2829

3400

4977

5853

7020

   з них охорона здоров'я 

1624

1768

2204

2374

2463

2853

3435

5023

5898

7087

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2129

2394

3017

3343

3626

4134

4844

6608

7612

8659

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

1905

2096

2611

2934

2841

3150

3828

5774

6801

7834

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

1912

2124

2579

2737

2769

3049

3705

5464

6381

7519

Надання інших видів послуг

1742

2062

2601

2738

3361

3634

4615

6536

8132

9096

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Із 2013 року дані узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, із 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
05.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше