Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

2250

2648

3041

3282

3480

4195

5183

7104

8865

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1467

1852

2094

2344

2556

3309

4195

6057

7557

   з них сільське господарство

1422

1786

2024

2269

2476

3140

3916

5761

7166

Промисловість

2578

3119

3497

3774

3988

4789

5902

7631

9633

Будівництво

1777

2294

2543

2727

2860

3551

4731

6251

7845

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1898

2371

2739

3049

3439

4692

5808

7631

9404

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2648

3061

3405

3582

3768

4653

5810

7688

9860

наземний і трубопровідний транспорт

2357

2706

2977

3181

3541

4172

5265

7183

9187

водний транспорт

2781

3058

2908

3340

3622

5076

6974

7590

10467

авіаційний транспорт

6947

8917

9996

10642

11967

18470

24688

31088

35651

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

2976

3427

3848

4040

4231

5358

6603

8485

10884

поштова та кур'єрська діяльність

1521

1693

1845

1917

1934

2180

2818

3851

5044

Тимчасове розміщування й організація харчування

1424

1750

2020

2195

2261

2786

3505

4988

5875

Інформація та телекомунікації

3185

3705

4360

4659

5176

7111

9530

12018

14276

Фінансова та страхова діяльність

4695

5433

6077

6326

7020

8603

10227

12865

16161

Операції з нерухомим майном

1864

2184

2384

2786

3090

3659

4804

5947

7329

Професійна, наукова та технічна діяльність

2914

3575

4287

4505

5290

6736

8060

10039

12144

   з неї наукові дослідження та розробки

2901

3296

3805

4059

4268

4972

6119

8212

10259

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1826

2162

2298

2546

2601

3114

3995

5578

7228

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2735

3049

3432

3719

3817

4381

5953

9372

12698

Освіта

1884

2077

2532

2696

2745

3132

3769

5857

7041

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1616

1762

2186

2351

2441

2829

3400

4977

5853

   з них охорона здоров'я

1624

1768

2204

2374

2463

2853

3435

5023

5898

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2129

2394

3017

3343

3626

4134

4844

6608

7612

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

1905

2096

2611

2934

2841

3150

3828

5774

6801

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

1912

2124

2579

2737

2769

3049

3705

5464

6381

Надання інших видів послуг

1742

2062

2601

2738

3361

3634

4615

6536

8132

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Із 2013 року дані узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, із 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2013 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

Усього

2239

2633

3026

3265

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1472

1853

2086

2340

   з них сільське господарство

1430

1791

2026

2270

Промисловість

2570

3107

3478

3763

Будівництво

1758

2270

2516

2702

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1877

2342

2704

3010

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2658

3072

3412

3589

наземний і трубопровідний транспорт

2355

2699

2965

3163

водний транспорт

2986

3428

3223

3445

авіаційний транспорт

6774

8742

9837

10341

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

2993

3445

3865

4062

поштова та кур'єрська діяльність

1523

1692

1843

1915

Тимчасове розміщування й організація харчування

1455

1777

2055

2249

Інформація та телекомунікації

3161

3683

4286

4599

Фінансова та страхова діяльність

4638

5377

6012

6275

Операції з нерухомим майном

1856

2181

2356

2757

Професійна, наукова та технічна діяльність

2869

3529

4252

4465

   з неї наукові дослідження та розробки

2874

3270

3709

4024

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1839

2165

2430

2527

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2722

3036

3415

3702

Освіта

1905

2079

2530

2700

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1628

1774

2202

2367

   з них охорона здоров'я

1637

1781

2221

2390

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1928

2358

2886

3286

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

1883

2083

2532

2887

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

1911

2106

2559

2739

Надання інших видів послуг

1717

2056

2618

2707

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Дані за 2013 рік узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
05.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше