Архів: 2010-2013

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2019 роках

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Промисловість

2578

3119

3497

3774

3988

4789

5902

7631

9633

11788

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3570

4417

4923

5289

5445

6164

7426

9704

12452

15630

   з них добування кам’яного та бурого вугілля

3798

4768

5198

5716

5597

5944

7361

9557

12158

14831

Переробна промисловість

2288

2771

3097

3311

3570

4477

5543

7299

9196

11011

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2145

2554

2896

3117

3337

4184

5182

6756

8338

9986

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1327

1619

1737

1866

2107

2877

3773

5414

6735

7469

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1873

2238

2552

2811

3020

3717

4800

6475

8241

9297

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3265

3732

4025

4377

4798

6181

6511

8106

10966

15019

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

2359

2929

3540

3640

3971

4988

5932

7552

8796

11340

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

3489

4047

4843

5447

6219

8254

11028

13846

16754

19511

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

1985

2433

2691

2892

3069

3952

5144

6858

8667

10347

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

2889

3530

3871

4150

4682

5645

6717

8423

11022

13451

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

2040

2487

2704

3086

3211

4619

6787

9000

10640

12509

виробництво електричного устатковання

2095

2541

2762

3026

3159

3870

4803

6840

8731

10153

виробництво машин і устатковання, не віднесені до угруповань

2213

2724

3041

3281

3433

4120

5080

6923

8522

10349

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

2423

2882

3253

3265

3343

4331

5441

7597

10008

11665

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 

2028

2543

2820

2982

3167

4065

5290

7017

9003

10950

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3043

3609

4134

4524

4885

5462

6918

8493

10790

13989

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1971

2285

2525

2770

2967

3498

4039

5199

6549

8396

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Із 2013 року дані узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, із 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
05.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше