Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2018 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Промисловість

2578

3119

3497

3774

3988

4789

5902

7631

9633

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3570

4417

4923

5289

5445

6164

7426

9704

12452

   з них добування кам’яного та бурого вугілля

3798

4768

5198

5716

5597

5944

7361

9557

12158

Переробна промисловість

2288

2771

3097

3311

3570

4477

5543

7299

9196

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2145

2554

2896

3117

3337

4184

5182

6756

8338

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1327

1619

1737

1866

2107

2877

3773

5414

6735

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1873

2238

2552

2811

3020

3717

4800

6475

8241

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3265

3732

4025

4377

4798

6181

6511

8106

10966

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

2359

2929

3540

3640

3971

4988

5932

7552

8796

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

3489

4047

4843

5447

6219

8254

11028

13846

16754

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

1985

2433

2691

2892

3069

3952

5144

6858

8667

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

2889

3530

3871

4150

4682

5645

6717

8423

11022

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

2040

2487

2704

3086

3211

4619

6787

9000

10640

виробництво електричного устатковання

2095

2541

2762

3026

3159

3870

4803

6840

8731

виробництво машин і устатковання, не віднесені до угруповань

2213

2724

3041

3281

3433

4120

5080

6923

8522

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

2423

2882

3253

3265

3343

4331

5441

7597

10008

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

2028

2543

2820

2982

3167

4065

5290

7017

9003

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3043

3609

4134

4524

4885

5462

6918

8493

10790

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1971

2285

2525

2770

2967

3498

4039

5199

6549

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Із 2013 року дані узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, із 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2013 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

Промисловість

2570

3107

3478

3763

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3563

4398

4908

5266

   з них добування кам’яного та бурого вугілля

3790

4786

5282

5716

Переробна промисловість

2284

2764

3091

3305

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2138

2545

2891

3110

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1336

1614

1757

1868

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1866

2232

2528

2798

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3259

3729

4027

4370

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

2384

2931

3510

3630

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

3490

4039

4925

5422

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

1968

2415

2688

2876

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

2879

3515

3863

4132

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

2051

2503

2615

3083

виробництво електричного устаткування

2102

2547

2818

3058

виробництво машин і устаткування, не віднесені до угруповань

2219

2728

3046

3282

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

2394

2892

3226

3274

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

2070

2547

2909

3012

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3028

3592

4112

4500

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1980

2277

2487

2777

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Дані за 2013 рік узагальнені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р.

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
05.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше