Архів

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий доход від реалізації продукції та  чисті зароблені страхові премії

Інші операційні доходи

Інші доходи

Разом чисті доходи

Усього

 

9092539,8

545987,2

364231,7

10002868,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

528657,8

49067,2

10828,4

588554,0

промисловість

B+C+D+E

3183115,5

187737,4

91648,5

3462569,3

будівництво

F

301905,0

14672,4

21124,4

337704,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3742424,6

119187,5

70925,6

3932571,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

486915,8

35558,4

17645,7

540120,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

36419,8

4251,7

2245,8

42917,3

інформація та телекомунікації

J

165744,1

13469,9

7107,3

186321,4

фінансова та страхова діяльність

K

76419,6

41071,2

72258,5

189749,4

операції з нерухомим майном

L

112921,3

41562,6

27955,0

182440,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

330784,4

11607,2

24776,9

367169,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

83193,4

11960,9

11542,3

106696,7

освіта

P

3763,8

422,5

137,3

4323,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

28962,0

6759,0

4795,4

40516,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6277,9

8332,3

1132,6

15742,8

надання інших видів послуг

S

5034,8

327,0

108,0

5469,8

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

(Продовження)

 

Код за КВЕД-2010

Операційні витрати

Інші витрати

Витрати усього

з них собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий прибуток (збиток)

Усього

 

9144078,1

489468,4

9714562,5

7604739,6

288305,5

сільське, лісове та рибне господарство

A

487906,0

29168,9

517551,4

400452,2

71002,6

промисловість

B+C+D+E

3170758,6

137604,6

3353280,5

2657650,9

109288,8

будівництво

F

306166,4

25101,5

333290,4

268841,8

4414,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3742825,8

103421,4

3863762,1

3260748,1

68809,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

529425,4

33356,1

564385,8

438321,8

-24265,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

37264,9

2765,9

40566,4

21723,7

2350,9

інформація та телекомунікації

J

157727,3

10413,0

171645,3

112759,0

14676,1

фінансова та страхова діяльність

K

116082,2

48917,1

166653,2

39183,1

23096,2

операції з нерухомим майном

L

130818,9

51603,8

183992,4

60984,6

-1551,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M

313022,8

27997,9

346865,3

250376,5

20304,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

94199,7

12014,5

107189,8

59867,4

-493,1

освіта

P

3827,8

317,2

4185,3

1990,5

138,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

34142,2

5124,9

39494,4

21887,7

1022,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

14758,9

1480,0

16339,9

6332,9

-597,1

надання інших видів послуг

S

5151,2

181,6

5360,3

3619,4

109,5

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше