Методологічні пояснення

 

Статистична інформація про очікування підприємств щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств", у рамках якого щоквартально проводяться опитування керівників підприємств за такими угрупованнями видів економічної діяльності: промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, сфера послуг і сільське господарство.

Порядок організації та методологія проведення зазначеного спостереження наведені в Методологічних положеннях з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств", затверджених наказом Держстату від 06.07.2015 № 155 (зі змінами). Методологічні аспекти цього документа відповідають рекомендаціям щодо організації та проведення обстежень ділової активності підприємств, викладених в Об’єднаній гармонізованій програмі ЄС щодо обстежень тенденцій ділової активності бізнесу та споживання (далі – Гармонізована програма ЄС) (The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys: User Guide. – Brussels: European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2014) та Керівництві ОЕСР із обстежень ділової активності (Business Tendency Surveys: A Handbook. – Paris: OECD, 2003).

Починаючи з І кварталу 2013 року, узагальнена статистична інформація про очікування підприємств щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності розміщується на веб-сайті Держстату.

При використанні статистичної інформації про очікування підприємств щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності слід ураховувати такі особливості методики обробки відповідей керівників підприємств та інтерпретації узагальнених результатів: по кожному з показників додатково розраховується різниця між часткою респондентів, які надали відповіді на кшталт "збільшиться" і "зменшиться". Ця різниця називається "баланс" і дозволяє представити відповіді на кожне запитання одним числом зі знаком "+" або "–". Ця величина показує, яка тенденція буде переважати в динаміці кожного показника.

 З І кварталу 2015 року в статистичну практику запроваджено розрахунок індикаторів ділової впевненості в промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі, сфері послуг, сфері фінансових послуг відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду, затвердженої наказом Держстату від 30.12.2014 № 411 (у редакції наказу Держстату від 07.12.2017 № 319), та їх оприлюднення. Джерелом інформації для розрахунку цих індикаторів є дані оновлених анкет обстежень ділової активності підприємств, приведених у відповідність до Гармонізованої програми ЄС, які запроваджено у статистичну діяльність у 2015 році.

 Відповідно до вищезазначеної Методики здійснюється розрахунок індикатора ділового клімату (у динаміці з І кварталу 2015 року) та індикатора економічних настроїв (у динаміці з І кварталу 2017 року).

Сезонне коригування часових рядів здійснюється у програмному забезпеченні Demetra+.

 Для можливості здійснення міжнародних співставлень щодо тенденцій ділової активності в Україні з аналогічною інформацією по країнах ЄС остання оприлюднюється на веб-сайтах Європейської комісії та Євростату за такими посиланнями:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en;

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/press-releases_en;

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.