Кінцеве енергоспоживання за 2007 - 2017 роки1

 

 

 

Одиниці виміру

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

1

Загальне кінцеве енергоспоживання

тис. т н.е.

85955

83283

67555

74004

75852

73107

69557

61460

50831

51649

50086

 

із нього

                     

 

2

Промисловість

тис. т н.е.

32852

30942

22629

25327

26253

24845

21864

20570

16409

14955

15103

3

У % до підсумку

%

38,2%

37,2%

33,5%

34,2%

34,6%

34,0%

31,4%

33,5%

32,3%

29,0%

30,2%

4

Транспорт

тис. т н.е.

15417

15141

12396

12627

12611

11448

11280

10327

8750

9165

9768

5

у % до підсумку

%

17,9%

18,2%

18,3%

17,1%

16,6%

15,7%

16,2%

16,8%

17,2%

17,7%

19,5%

6

Домашні господарства

тис. т н.е.

23001

22845

22084

23813

23604

23466

23495

20384

16554

17588

16435

7

у % до підсумку

%

26,8%

27,4%

32,7%

32,2%

31,1%

32,1%

33,8%

33,2%

32,6%

34,1%

32,8%

8

 Сектор послуг

тис. т н.е.

4956

4952

4176

4643

4802

5037

5745

4663

3838

4856

4396

9

у % до підсумку

%

5,8%

5,9%

6,2%

6,3%

6,3%

6,9%

8,3%

7,6%

7,6%

9,4%

8,8%

10

Сільське, лісове та рибне господарство

тис. т н.е.

2018

2107

1994

2036

2246

2195

2242

2016

1961

2143

1870

11

у % до підсумку

%

2,3%

2,5%

3,0%

2,8%

3,0%

3,0%

3,2%

3,3%

3,9%

4,1%

3,7%

12

Інші види діяльності

тис. т н.е.

0

0

7

10

327

0

0

0

0

31

0

13

у % до підсумку

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

14

Неенергетичне використання енергії

тис. т н.е.

7712

7295

4269

5547

6008

6116

4932

3500

3318

2910

2515

15

у % до підсумку

%

9,0%

8,8%

6,3%

7,5%

7,9%

8,4%

7,1%

5,7%

6,5%

5,6%

5,0%

1 2014-2017 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

2 Дані оперативні.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше