Загальне постачання первинної енергії за 2007 - 2017 роки1

 

 

 

Одиниці виміру

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

1

Виробництво енергії

тис. т н.е.

84998

84260

79339

78712

85485

85247

85914

76928

61614

66323

58851

2

Імпорт енергії

тис. т н.е.

64975

65263

48506

51260

58055

46520

39722

34437

31575

29152

35261

3

Експорт енергії

тис. т н.е.

7901

7984

7081

9278

10303

8007

8213

6967

1447

1427

1944

4

Міжнародні морські та авіаційні бункери

тис. т н.е.

283

262

241

274

246

306

126

131

124

157

251

5

Зміни запасів

тис. т н.е.

-2460

-6715

-6102

11888

-6552

-966

-1356

1417

-1529

492

-2291

6

Загальне постачання первинної енергії
(рядок 1 + рядок 2 - рядок 3 - рядок 4 + рядок 5)

тис. т н.е.

139330

134562

114420

132308

126438

122488

115940

105683

90090

94383

89625

 

із нього

7

Вугілля й торф

тис. т н.е.

42657

41798

35870

38251

41490

42718

41427

35576

27344

32450

25696

8

у % до підсумку

%

30,6%

31,1%

31,3%

28,9%

32,8%

34,9%

35,7%

33,7%

30,4%

34,4%

28,7%

9

Сира нафта

тис. т н.е.

14926

11166

11384

11497

9100

5050

3978

3043

2851

2806

3351

10

у % до підсумку

%

10,7%

8,3%

9,9%

8,7%

7,2%

4,1%

3,4%

2,9%

3,2%

3,0%

3,7%

11

Нафтопродукти

тис. т н.е.

291

3202

2518

1682

3360

6559

5928

7645

7700

8387

9507

12

у % до підсумку

%

0,2%

2,4%

2,2%

1,3%

2,7%

5,4%

5,1%

7,2%

8,5%

8,9%

10,6%

13

Природний газ

тис. т н.е.

55586

52805

40789

55229

46841

43018

39444

33412

26055

25603

24554

14

у % до підсумку

%

39,9%

39,2%

35,6%

41,7%

37,0%

35,1%

34,0%

31,6%

28,9%

27,1%

27,4%

15

Атомна енергія

тис. т н.е.

24273

23566

21764

23387

23672

23653

21848

23191

22985

21244

22453

16

у % до підсумку

%

17,4%

17,5%

19,0%

17,7%

18,7%

19,3%

18,8%

21,9%

25,5%

22,5%

25,1%

17

Гідроенергія

тис. т н.е.

872

990

1026

1131

941

901

1187

729

464

660

769

18

у % до підсумку

%

0,6%

0,7%

0,9%

0,9%

0,7%

0,7%

1,0%

0,7%

0,5%

0,7%

0,9%

19

Вітрова та сонячна енергіяі т.п.

тис. т н.е.

4

4

4

4

10

53

104

134

134

124

149

20

у % до підсумку

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

21

Біопаливо та відходи

тис. т н.е.

1508

1610

1433

1476

1563

1522

1875

1934

2102

2832

3046

22

у % до підсумку

%

1,1%

1,2%

1,3%

1,1%

1,2%

1,2%

1,6%

1,8%

2,3%

3,0%

3,4%

23

Електроенергія

тис. т н.е.

-789

-579

-367

-349

-541

-987

-851

-725

-116

-323

-445

24

у % до підсумку

%

-0,6%

-0,4%

-0,3%

-0,3%

-0,4%

-0,8%

-0,7%

-0,7%

-0,1%

-0,3%

-0,5%

25

Теплоенергія

тис. т н.е.

1000

745

571

599

546

26

у % до підсумку

%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,9%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

1 2014-2017 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

² Дані оперативні.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше