Архів

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами¹ за видами у 2017 році

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

Назва послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

2017 рік

І квартал

IІ квартал

IIІ квартал

ІV квартал

2017 рік

І квартал

IІ квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Усього

10714369,5

2439634,7

2649987,3

2771228,5

2853519,0

5476148,9

1180340,6

1250927,4

1508670,1

1536210,8

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1419720,3

342388,2

370408,2

320001,5

386922,4

2703,9

1098,2

367,8

439,9

798,0

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

20227,1

2163,8

2056,2

2411,3

13595,8

31,8

-

10,5

9,4

11,9

Послуги для переробки товарів за кордоном

1399493,2

340224,4

368352,0

317590,2

373326,6

2672,1

1098,2

357,3

430,5

786,1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

243965,8

50978,9

66925,9

61987,1

64073,9

71591,1

15871,9

18350,1

16012,5

21356,6

Транспортні послуги

5861405,6

1337225,4

1435988,7

1589829,7

1498361,9

1213073,6

231875,7

299565,0

330190,8

351442,1

Послуги морського транспорту

612112,3

160704,0

153509,3

136617,1

161281,8

222770,1

41581,1

65262,7

63201,7

52724,7

Послуги повітряного транспорту

1091775,1

195123,1

254794,0

357885,9

283972,2

452397,3

66497,7

100144,6

131136,8

154618,2

Послуги залізничного транспорту

580897,5

138780,5

150761,9

140526,5

150828,7

297715,4

70111,0

76398,2

74738,8

76467,3

Послуги автомобільного транспорту

273773,7

57736,7

70833,8

71762,6

73440,6

132793,4

26669,9

33334,6

34346,1

38442,8

Послуги трубопровідного транспорту

2998248,4

716267,4

732394,0

805086,4

744500,6

79668,2

22115,8

18299,7

19701,1

19551,6

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

239941,0

59050,3

62088,5

60953,6

57848,7

16592,6

3450,0

4274,3

4663,4

4204,9

Послуги поштової та кур’єрської служби

30558,8

4435,6

5698,5

6173,3

14251,4

10521,4

1442,9

1842,3

2245,1

4991,1

Послуги, пов’язані з подорожами

242748,2

53483,5

46477,9

79371,4

63415,5

794973,9

121928,0

196991,8

287824,7

188229,4

Послуги з будівництва

102256,4

27935,8

38920,5

14802,5

20597,6

106650,2

4132,5

7960,2

13955,7

80601,8

Послуги зі страхування

39799,4

8595,1

8789,2

9305,1

13109,9

128456,9

67700,1

18860,7

22185,0

19711,1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

74211,7

12231,2

19791,9

18924,2

23264,5

424453,4

132808,7

73990,1

139784,8

77869,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

29079,6

6841,9

7898,8

5589,8

8749,0

406199,7

81036,5

78757,9

106660,4

139744,9

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1760794,6

403073,3

427979,4

436618,9

493123,0

423969,8

101652,8

98483,0

95768,8

128065,1

Телекомунікаційні послуги

190525,4

46940,3

48491,2

45466,8

49627,2

135140,3

36870,2

37852,6

29239,0

31178,5

Комп’ютерні послуги

1311793,3

300504,5

309982,5

325965,6

375340,7

200243,1

43915,8

41716,5

46812,8

67798,1

Інформаційні послуги

258475,8

55628,5

69505,8

65186,5

68155,1

88586,4

20866,9

18913,9

19717,0

29088,5

Ділові послуги

921837,5

192846,0

223334,6

230252,0

275404,9

828231,1

157208,0

189482,8

233841,9

247698,4

Послуги дослідження та розробки

125127,5

22781,6

39653,5

24680,9

38011,5

26310,1

4852,5

5620,5

9154,2

6682,9

Професійні та консалтингові послуги

399073,2

90469,8

91021,5

96865,4

120716,5

384805,7

70213,0

84372,0

99897,0

130323,8

Наукові та технічні послуги

201924,4

37655,0

45665,6

59250,9

59353,0

78601,4

13960,7

13781,6

22228,1

28631,0

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

14968,6

2317,7

4021,2

4033,9

4595,8

39466,2

6218,9

7365,3

10878,9

15003,1

Послуги операційного лізингу

33177,2

7161,7

10001,5

8104,2

7909,8

116561,4

20216,1

32052,6

35891,0

28401,6

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

82162,7

17515,0

17557,0

21620,5

25470,2

34396,8

12735,5

8877,8

6142,8

6640,7

Інші ділові послуги

65401,1

14945,3

15414,3

15696,2

19345,3

43498,9

9817,8

9102,0

10325,8

14253,3

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

14737,5

2990,1

2955,9

3516,5

5275,1

20574,0

4496,8

9794,7

1629,0

4653,5

Державні та урядові послуги

3812,9

1045,4

516,4

1029,8

1221,3

1055271,3

260531,3

258323,3

260376,7

276040,1

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.