Архів

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році1, 2

                                                                                                                                                                                     (грн)

Вид діяльності

Нараховано в середньому штатному працівнику

жінці

чоловіку

I квартал

II  квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II  квартал

III квартал

IV квартал

Усього

5612

6243

6414

 

7160

7779

8271

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4611

5166

5438

 

5346

6265

6775

 

   з них сільське господарство

4433

4989

5219

 

5001

6023

6475

 

Промисловість

5726

6134

6557

 

7479

8037

8594

 

Будівництво

5374

5685

6050

 

5703

6026

6615

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6163

6525

6725

 

7905

8469

8669

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5546

6207

6956

 

7516

8009

8966

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність транспорту

6389

7144

8438

 

7310

7465

8598

 

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

6497

7489

7998

 

7829

8673

9486

 

поштова та кур'єрська діяльність

3121

3312

3656

 

5152

5524

5935

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4406

4736

4785

 

5184

5254

5556

 

Інформація та телекомунікації

9556

10197

10809

 

12337

12900

13021

 

Фінансова та страхова діяльність

9793

10846

11220

 

16118

16469

17207

 

Операції з нерухомим майном

5266

5565

5753

 

5523

6100

6286

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

8239

9074

9460

 

10011

10470

11177

 

   з неї наукові дослідження та розробки

6404

7124

7485

 

8086

8512

9177

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5130

5480

5699

 

5151

5440

5710

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

6905

8372

9600

 

7471

8966

10421

 

Освіта

5247

6045

5657

 

5441

6244

6216

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4441

4871

4892

 

4903

5424

5448

 

   з них охорона здоров'я

4483

4927

4938

 

4951

5500

5509

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4839

5336

5438

 

7541

9735

8910

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

4878

5325

5321

 

6017

6371

6606

 

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

4808

5305

5633

 

5047

5700

5609

 

Надання інших видів послуг

5325

5598

6130

 

6372

7066

7281

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.