Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньвересень 2018 року1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чисті зароблені страхові премії

Інші операційні доходи

Інші доходи

Разом чисті доходи

Усього

 

4640278,0

269527,9

154732,2

5064538,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

16844,9

1122,2

66,5

18033,5

промисловість

B+C+D+E

2045318,4

130033,9

55026,7

2230379,0

будівництво

F

82677,2

3896,2

10064,9

96638,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1815353,6

70181,6

31013,8

1916549,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

277110,7

18317,2

6174,2

301602,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

16816,0

1505,0

995,7

19316,7

інформація та телекомунікації

J

77627,3

8488,6

2505,9

88621,9

фінансова та страхова діяльність

K

35565,8

10530,1

30913,4

77009,3

операції з нерухомим майном

L

36432,2

7660,0

7467,2

51559,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

188173,8

6841,8

4369,5

199385,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

32714,3

3903,2

5452,5

42070,1

освіта

P

781,1

190,0

19,4

990,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

11167,6

611,1

211,5

11990,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2231,1

6119,5

399,0

8749,5

надання інших видів послуг

S

1464,0

127,5

52,0

1643,5

1 Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

 

 

(Продовження)

 

Код за КВЕД-2010

Операційні витрати

Інші витрати

Витрати усього

з них

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий прибуток (збиток)

Усього

 

4665110,8

226612,1

4941712,8

3911184,7

122825,3

сільське, лісове та рибне господарство

A

17295,9

136,3

17595,9

13166,7

437,6

промисловість

B+C+D+E

2032266,6

94321,9

2158555,2

1695330,5

71823,8

будівництво

F

84385,7

10153,2

95167,4

75172,2

1470,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1833310,8

49530,4

1890655,1

1580242,0

25893,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

305000,1

13287,7

318194,6

258714,3

-16592,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

16988,8

1025,0

18208,1

10095,0

1108,6

інформація та телекомунікації

J

72026,1

4742,4

78955,8

51452,0

9666,1

фінансова та страхова діяльність

K

44525,2

23188,2

68612,4

19467,0

8396,9

операції з нерухомим майном

L

36459,9

15892,5

53039,7

23758,8

-1480,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

164788,8

9082,1

178865,8

145207,8

20519,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

36214,4

4438,6

41030,9

26023,2

1039,2

освіта

P

961,0

13,8

978,6

428,8

11,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

11103,6

280,2

11485,6

8213,3

504,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8214,6

506,8

8781,9

2987,0

-32,4

надання інших видів послуг

S

1569,3

13,0

1585,8

926,1

57,7

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше