Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році1

 (млнрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

 

671863,1

74,0

937131,1

26,0

265268,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

91299,9

83,0

116018,6

17,0

24718,7

промисловість

B+C+D+E

172604,7

72,0

286336,7

28,0

113732,0

будівництво

F

16106,5

73,6

24939,9

26,4

8833,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

131336,8

77,2

162089,0

22,8

30752,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

14210,0

73,7

44087,8

26,3

29877,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

3546,3

70,9

5075,7

29,1

1529,4

інформація та телекомунікації

J

26191,5

71,6

30656,2

28,4

4464,7

фінансова та страхова діяльність

K

70803,9

67,6

93839,4

32,4

23035,5

операції з нерухомим майном

L

50455,1

66,4

63307,4

33,6

12852,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

80949,7

69,8

88930,9

30,2

7981,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

11505,1

70,6

14908,7

29,4

3403,6

освіта

P

313,2

68,9

482,5

31,1

169,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1980,1

71,1

4311,1

28,9

2331,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

194,0

65,7

1661,2

34,3

1467,2

надання інших видів послуг

S

366,3

72,7

486,0

27,3

119,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані попередні.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 19.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше