Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності  промисловості у 2019 році1

 (млнрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість2

B+C+D+E

172604,7

72,0

286336,7

28,0

113732,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

89612,0

59,9

102124,2

40,1

12512,2

Переробна промисловість

C

76921,6

74,8

139422,6

25,2

62501,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

33851,6

71,3

39464,5

28,7

5612,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

1255,9

70,8

1929,9

29,2

674,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

6173,3

75,1

7773,8

24,9

1600,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-1504,3

57,9

714,7

42,1

2219,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

17135,0

76,0

18862,9

24,0

1727,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

5745,2

72,9

5778,5

27,1

33,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

18499,4

76,1

20320,4

23,9

1821,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-28407,6

76,4

14695,5

23,6

43103,1

машинобудування

26+27+28+29+30

19783,2

75,6

24038,2

24,4

4255,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2458,8

71,2

2651,5

28,8

192,7

виробництво електричного устатковання

27

3407,3

75,3

3859,5

24,7

452,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

6504,3

78,1

7712,5

21,9

1208,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

7412,8

71,7

9814,7

28,3

2401,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

4389,9

76,4

5844,2

23,6

1454,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7170,6

54,8

42737,7

45,2

35567,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-1099,5

63,6

2052,2

36,4

3151,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані попередні.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 19.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше