Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі та середні підприємства за січень-вересень 201
8 року1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

172815,2

70,7

326905,5

29,3

154090,3

по великих підприємствах

 

124357,7

72,5

197721,3

27,5

73363,6

по середніх підприємствах

 

48457,5

70,7

129184,2

29,3

80726,7

сільське, лісове та рибне господарство

A

601,3

89,0

864,2

11,0

262,9

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

601,3

89,0

864,2

11,0

262,9

промисловість

B+C+D+E

103790,5

68,9

191316,5

31,1

87526,0

по великих підприємствах

 

93363,2

72,2

132576,9

27,8

39213,7

по середніх підприємствах

 

10427,3

68,8

58739,6

31,2

48312,3

будівництво

F

2099,3

74,2

3813,6

25,8

1714,3

по великих підприємствах

 

11,2

66,7

26,3

33,3

15,1

по середніх підприємствах

 

2088,1

74,2

3787,3

25,8

1699,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

33707,9

76,8

49860,8

23,2

16152,9

по великих підприємствах

 

15563,4

73,6

21256,0

26,4

5692,6

по середніх підприємствах

 

18144,5

77,0

28604,8

23,0

10460,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-16685,6

58,4

17464,4

41,6

34150,0

по великих підприємствах

 

-18162,5

65,0

9248,8

35,0

27411,3

по середніх підприємствах

 

1476,9

58,3

8215,6

41,7

6738,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

1302,9

67,0

1925,0

33,0

622,1

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

J

11853,3

70,3

14629,9

29,7

2776,6

по великих підприємствах

 

9544,0

66,7

10508,9

33,3

964,9

по середніх підприємствах

 

2309,3

70,4

4121,0

29,6

1811,7

фінансова та страхова діяльність

K

9295,9

81,5

9806,8

18,5

510,9

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

9295,9

81,5

9806,8

18,5

510,9

операції з нерухомим майном

L

-793,0

62,2

6000,7

37,8

6793,7

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

25514,2

72,6

27364,6

27,4

1850,4

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1417,0

66,3

2687,2

33,7

1270,2

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

освіта

P

15,7

63,3

42,1

36,7

26,4

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

15,7

63,3

42,1

36,7

26,4

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

606,4

78,5

812,8

21,5

206,4

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

606,4

78,5

812,8

21,5

206,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

28,1

59,6

245,4

40,4

217,3

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

S

61,3

70,0

71,5

30,0

10,2

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

61,3

70,0

71,5

30,0

10,2

1 Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше