Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами промислової діяльності
з розподілом на великі та середні підприємства за січень-вересень 2018 року

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

103790,5

68,9

191316,5

31,1

87526,0

по великих підприємствах

 

93363,2

72,2

132576,9

27,8

39213,7

по середніх підприємствах

 

10427,3

68,8

58739,6

31,2

48312,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

77063,5

75,4

83649,1

24,6

6585,6

по великих підприємствах

 

62606,7

79,2

66781,6

20,8

4174,9

по середніх підприємствах

 

14456,8

75,0

16867,5

25,0

2410,7

Переробна промисловість

C

21640,2

74,4

88010,6

25,6

66370,4

по великих підприємствах

 

22566,5

72,5

52755,9

27,5

30189,4

по середніх підприємствах

 

-926,3

74,4

35254,7

25,6

36181,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

4697,9

68,3

16649,8

31,7

11951,9

по великих підприємствах

 

5703,4

70,9

8343,2

29,1

2639,8

по середніх підприємствах

 

-1005,5

68,2

8306,6

31,8

9312,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

630,3

70,8

884,0

29,2

253,7

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

630,3

70,8

884,0

29,2

253,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

4691,7

84,0

5481,9

16,0

790,2

по великих підприємствах

 

2729,8

100,0

2729,8

-

-

по середніх підприємствах

 

1961,9

83,6

2752,1

16,4

790,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

25,8

74,1

3929,7

25,9

3903,9

по великих підприємствах

 

839,3

83,3

3781,6

16,7

2942,3

по середніх підприємствах

 

-813,5

71,4

148,1

28,6

961,6

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-216,4

72,0

2455,7

28,0

2672,1

по великих підприємствах

 

-1331,2

37,5

398,8

62,5

1730,0

по середніх підприємствах

 

1114,8

73,7

2056,9

26,3

942,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2956,1

77,8

3089,5

22,2

133,4

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-12645,6

78,7

7492,2

21,3

20137,8

по великих підприємствах

 

62,6

81,8

1073,3

18,2

1010,7

по середніх підприємствах

 

-12708,2

78,6

6418,9

21,4

19127,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

11693,7

78,6

32143,1

21,4

20449,4

по великих підприємствах

 

8933,0

66,7

28660,4

33,3

19727,4

по середніх підприємствах

 

2760,7

79,4

3482,7

20,6

722,0

машинобудування

26+27+28+29+30

8761,5

74,4

14133,9

25,6

5372,4

по великих підприємствах

 

3550,2

66,7

5689,4

33,3

2139,2

по середніх підприємствах

 

5211,3

74,6

8444,5

25,4

3233,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1424,3

78,5

1639,4

21,5

215,1

по великих підприємствах

 

-

-

-

-

-

по середніх підприємствах

 

1424,3

78,5

1639,4

21,5

215,1

виробництво електричного устатковання

27

3088,4

76,0

3845,0

24,0

756,6

по великих підприємствах

 

2013,3

60,0

2520,2

40,0

506,9

по середніх підприємствах

 

1075,1

76,5

1324,8

23,5

249,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

1545,7

73,4

3983,1

26,6

2437,4

по великих підприємствах

 

-46,5

62,5

1551,5

37,5

1598,0

по середніх підприємствах

 

1592,2

73,7

2431,6

26,3

839,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

2703,1

72,6

4666,4

27,4

1963,3

по великих підприємствах

 

1583,4

80,0

1617,7

20,0

34,3

по середніх підприємствах

 

1119,7

72,4

3048,7

27,6

1929,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

1045,2

76,1

1750,8

23,9

705,6

по великих підприємствах

 

2

2

2

2

2

по середніх підприємствах

 

2

2

2

2

2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6095,3

41,9

18975,0

58,1

12879,7

по великих підприємствах

 

8415,5

68,2

12752,2

31,8

4336,7

по середніх підприємствах

 

-2320,2

38,3

6222,8

61,7

8543,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-1008,5

37,5

681,8

62,5

1690,3

по великих підприємствах

 

-225,5

66,7

287,2

33,3

512,7

по середніх підприємствах

 

-783,0

37,3

394,6

62,7

1177,6

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше