Архів

Доходи та витрати населення України за 2018 рік1,2

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

млн. грн

у % до
І кварталу 2017р.

млн. грн

у % до
ІІ кварталу 2017р.

млн. грн

у % до
ІІІ кварталу 2017р.

млн. грн

у % до
ІV кварталу 2017р.

млн. грн

у % до 2017р.

Доходи - всього

695847

126,4

781413

126,0

833011

118,9

909247

116,4

3219518

121,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

343311

132,9

379056

126,3

389218

124,9

414435

122,2

1526020

126,2

прибуток та змішаний дохід

98863

121,3

117151

119,2

185888

116,4

163276

118,1

565178

118,3

доходи від власності (одержані)

13556

97,2

12925

95,6

21806

103,3

34336

114,1

82623

105,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

240117

122,2

272281

130,6

236099

113,6

297200

108,6

1045697

118,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальні допомоги

107109

135,5

123543

129,6

118947

125,2

117610

96,1

467209

119,3

- інші одержані поточні трансферти

25381

115,4

28043

106,0

34984

116,2

50938

150,8

139346

124,0

- соціальні трансферти в натурі

107627

112,8

120695

139,3

82168

99,3

128652

109,5

439142

114,9

Витрати та заощадження - всього

695847

126,4

781413

126,0

833011

118,9

909247

116,4

3219518

121,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

634504

122,9

691206

124,2

720215

120,9

824231

119,2

2870156

121,6

доходи від власності (сплачені)

6420

144,6

7515

155,7

7348

131,1

8908

133,2

30191

140,0

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

64581

131,5

73840

129,0

78710

125,5

85269

120,4

302400

126,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні податки на доходи, майно тощо

52815

128,1

60880

125,3

63759

122,8

70782

121,6

248236

124,1

- внески на соціальне страхування

591

123,9

651

110,2

745

122,3

920

124,3

2907

120,3

- інші поточні трансферти

11175

150,9

12309

152,5

14206

139,5

13567

114,6

51257

136,7

нагромадження нефінансових активів

-9942

х

-11386

х

11457

130,8

-9163

х

-19034

х

приріст фінансових активів

284

х

20238

175,0

15281

55,3

2

х

35805

57,1

Наявний дохід

517219

128,9

579363

122,8

664785

121,0

686418

117,1

2447785

121,9

Середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн

4070,6

129,3

4562,8

123,3

5238,2

121,5

5413,0

117,7

4825,7

122,5

Реальний наявний дохід

х

113,3

х

110,2

х

111,1

х

106,8

х

109,9

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Попередні дані.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
03.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше