Архів: 2016-1990

Основні показники роздрібної торгівлі1,2

 

 

Роздрібний товарооборот, млн.грн

Питома вага

в роздрібному товарообороті, %

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до попереднього року, %

Кількість об'єктів роздрібної торгівлі на кінець року, тис.од

У тому числі

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

магазини

об'єкти торгівлі напівстаціонарні3

2017

586330,1

39,8

60,2

106,0

39,3

32,7

6,6

1 Інформацію наведено за даними підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Кіоски, автозаправні станції (АЗС), автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).