Архів

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік1

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

705 977

810 174

994 810

1 049 635

3 560 596

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

23 529

37 534

161 904

138 206

361 173

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

43 244

51 487

56 206

63 323

214 260

Переробна промисловість

81 915

102 964

108 170

118 418

411 467

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

30 040

26 080

26 621

29 115

111 856

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 254

3 021

3 139

2 980

11 394

Будівництво

11 474

17 124

21 167

31 494

81 259

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

96 176

111 536

127 859

136 273

471 844

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

49 329

54 268

60 548

63 111

227 256

Тимчасове розміщування й організація харчування

5 760

6 407

6 696

6 249

25 112

Інформація та телекомунікації

29 933

33 073

36 258

39 564

138 828

Фінансова та страхова діяльність

22 685

21 279

25 599

28 244

97 807

Операції з нерухомим майном

47 217

52 804

52 785

53 279

206 085

Професійна, наукова та технічна діяльність

22 421

27 992

32 223

30 718

113 354

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

10 507

12 385

12 890

12 789

48 571

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

45 023

52 257

54 764

60 745

212 789

Освіта

38 159

41 464

36 209

42 788

158 620

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

15 805

19 258

18 341

23 726

77 130

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 325

4 749

5 060

6 241

20 375

Надання інших видів послуг

6 365

7 186

7 603

7 856

29 010

Податки на продукти

120 725

129 084

143 036

157 627

550 472

Субсидії на продукти

-909

-1 778

-2 268

-3 111

-8 066

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

321 458

375 255

375 769

399 839

1 472 321

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

123 805

129 511

142 333

151 982

547 631

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

260 714

305 408

476 708

497 814

1 540 644

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

693 557

768 323

805 892

941 520

3 209 292

домашніх господарств

527 500

571 395

638 889

700 994

2 438 778

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

7 495

7 544

7 787

8 151

30 977

сектору загального державного управління

158 562

189 384

159 216

232 375

739 537

     індивідуальні споживчі витрати

102 009

115 004

76 126

122 077

415 216

      колективні споживчі витрати

56 553

74 380

83 090

110 298

324 321

3.2. Валове нагромадження капіталу

64 210

93 501

305 026

199 064

661 801

валове нагромадження основного капіталу

105 476

143 364

157 393

222 063

628 296

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-41 467

-50 012

147 392

-23 192

32 721

придбання за виключенням вибуття цінностей

201

149

241

193

784

3.3. Експорт товарів і послуг

377 965

384 351

400 659

446 390

1 609 365

3.4. Імпорт товарів і послуг

-429 755

-436 001

-516 767

-537 339

-1 919 862

1   Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
17.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше